Xuyên Đến Thế Giới Nào Cũng Là Hắc Liên Hoa Của Tôi !

Xuyên Đến Thế Giới Nào Cũng Là Hắc Liên Hoa Của Tôi !

Xuyên Đến Thế Giới Nào Cũng Là Hắc Liên Hoa Của Tôi !

Thế giới song song vô hạn ABO [Alpha – Beta – Omega (3 chữ cái trong bảng chữ cái Hi lạp, trong đó Alpha đứng đầu và Omega đứng cuối) tượng trưng cho 3 thành phần xã hội trong thể loại này] Thượng tá chó săn điên loạn, nữ chính đại lão Hắc Liên Hoa. Đại lão nữ A trọng sinh ngược tra,bước vào mối quan hệ sao ? còn loại dấu hiệu đoạt mạng kia nữa .....Ⓒ Bản việt hóa thuộc về Miền Đất Anh Hùng kể từ Chap 11

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Xuyên Đến Thế Giới Nào Cũng Là Hắc Liên Hoa Của Tôi !

Chương mới nhất Chap 1 vào

Tất cả bàn luận!