Vương Phi Của Babylon

Trong một đêm nọ, Wendy xuyên không đến vùng đồng bằng Lưỡng Hà cổ đại, lại bị xem thành sủng phi Amytis của thành Babylon trong truyền thuyết, và được vua Babylon đưa về cung điện… "Tuy nhiên, tôi chỉ là kẻ qua đường mà thôi! Tôi thật sự không muốn ở cùng tên bạo quân khét tiếng trong lịch sử này thêm một phút giây nào nữa! Tôi chỉ muốn về nhà thôi!" Thế là, với sự thông minh và lòng dũng cảm của mình, Wendy bắt đầu chiến đấu với tên bạo quân được đồn đại ở đất nước thần bí Babylon. Từ đó yêu nhau nhưng họ lại làm tổn thương lẫn nhau.

Tất cả bàn luận!