Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể

Chương mới nhất Chap 541 vào
542
Chap 542
541
Chap 541
540
Chap 540
539
Chap 539
538
Chap 538
537
Chap 537
536
Chap 536
535
Chap 535
534
Chap 534
533
Chap 533
532
Chap 532
531
Chap 531
530
Chap 530
529
Chap 529
528
Chap 528
527
Chap 527
526
Chap 526
525
Chap 525
524
Chap 524
523
Chap 523
522
Chap 522
521
Chap 521
520
Chap 520
519
Chap 519
518
Chap 518
517
Chap 517
516
Chap 516
515
Chap 515
514
Chap 514
513
Chap 513
512
Chap 512
511
Chap 511
510
Chap 510
509
Chap 509
508
Chap 508
507
Chap 507
506
Chap 506
505
Chap 505
504
Chap 504
503
Chap 503
502
Chap 502
501
Chap 501
500
Chap 500
499
Chap 499
498
Chap 498
497
Chap 497
496
Chap 496
495
Chap 495
494
Chap 494
493
Chap 493
492
Chap 492
491
Chap 491
490
Chap 490
489
Chap 489
488
Chap 488
487
Chap 487
486
Chap 486
485
Chap 485
484
Chap 484
483
Chap 483
482
Chap 482
481
Chap 481
480
Chap 480
479
Chap 479
478
Chap 478
477
Chap 477
476
Chap 476
475
Chap 475
474
Chap 474
473
Chap 473
472
Chap 472
471
Chap 471
470
Chap 470
469
Chap 469
468
Chap 468
467
Chap 467
466
Chap 466
465
Chap 465
464
Chap 464
463
Chap 463
462
Chap 462
461
Chap 461
460
Chap 460
459
Chap 459
458
Chap 458
457
Chap 457
456
Chap 456
455
Chap 455
454
Chap 454
453
Chap 453
452
Chap 452
451
Chap 451
450
Chap 450
449
Chap 449
448
Chap 448
447
Chap 447
446
Chap 446
445
Chap 445
444
Chap 444
443
Chap 443
442
Chap 442
441
Chap 441
440
Chap 440
439
Chap 439
438
Chap 438
437
Chap 437
436
Chap 436
435
Chap 435
434
Chap 434
433
Chap 433
432
Chap 432
431
Chap 431
430
Chap 430
429
Chap 429
428
Chap 428
427
Chap 427
426
Chap 426
425
Chap 425
424
Chap 424
423
Chap 423
422
Chap 422
421
Chap 421
420
Chap 420
419
Chap 419
418
Chap 418
417
Chap 417
416
Chap 416
415
Chap 415
414
Chap 414
413
Chap 413
412
Chap 412
411
Chap 411
410
Chap 410
409
Chap 409
408
Chap 408
407
Chap 407
406
Chap 406
405
Chap 405
404
Chap 404
403
Chap 403
402
Chap 402
401
Chap 401
400
Chap 400
399
Chap 399
398
Chap 398
397
Chap 397
396
Chap 396
395
Chap 395
394
Chap 394
393
Chap 393
392
Chap 392
391
Chap 391
390
Chap 390
389
Chap 389
388
Chap 388
387
Chap 387
386
Chap 386
385
Chap 385
384
Chap 384
383
Chap 383
382
Chap 382
381
Chap 381
380
Chap 380
379
Chap 379
378
Chap 378
377
Chap 377
376
Chap 376
375
Chap 375
374
Chap 374
373
Chap 373
372
Chap 372
371
Chap 371
370
Chap 370
369
Chap 369
368
Chap 368
367
Chap 367
366
Chap 366
365
Chap 365
364
Chap 364
363
Chap 363
362
Chap 362
361
Chap 361
360
Chap 360
359
Chap 359
358
Chap 358
357
Chap 357
356
Chap 356
355
Chap 355
354
Chap 354
353
Chap 353
352
Chap 352
351
Chap 351
350
Chap 350
349
Chap 349
348
Chap 348
347
Chap 347
346
Chap 346
345
Chap 345
344
Chap 344
343
Chap 343
342
Chap 342
341
Chap 341
340
Chap 340
339
Chap 339
338
Chap 338
337
Chap 337
336
Chap 336
335
Chap 335
334
Chap 334
333
Chap 333
332
Chap 332
331
Chap 331
330
Chap 330
329
Chap 329
328
Chap 328
327
Chap 327
326
Chap 326
325
Chap 325
324
Chap 324
323
Chap 323
322
Chap 322
321
Chap 321
320
Chap 320
319
Chap 319
318
Chap 318
317
Chap 317
316
Chap 316
315
Chap 315
314
Chap 314
313
Chap 313
312
Chap 312
311
Chap 311
310
Chap 310
309
Chap 309
308
Chap 308
307
Chap 307
306
Chap 306
305
Chap 305
304
Chap 304
303
Chap 303
302
Chap 302
301
Chap 301
300
Chap 300
299
Chap 299
298
Chap 298
297
Chap 297
296
Chap 296
295
Chap 295
294
Chap 294
293
Chap 293
292
Chap 292
291
Chap 291
290
Chap 290
289
Chap 289
288
Chap 288
287
Chap 287
286
Chap 286
285
Chap 285
284
Chap 284
283
Chap 283
282
Chap 282
281
Chap 281
280
Chap 280
279
Chap 279
278
Chap 278
277
Chap 277
276
Chap 276
275
Chap 275
274
Chap 274
273
Chap 273
272
Chap 272
271
Chap 271
270
Chap 270
269
Chap 269
268
Chap 268
267
Chap 267
266
Chap 266
265
Chap 265
264
Chap 264
263
Chap 263
262
Chap 262
261
Chap 261
260
Chap 260
259
Chap 259
258
Chap 258
257
Chap 257
256
Chap 256
255
Chap 255
254
Chap 254
253
Chap 253
252
Chap 252
251
Chap 251
250
Chap 250
249
Chap 249
248
Chap 248
247
Chap 247
246
Chap 246
245
Chap 245
244
Chap 244
243
Chap 243
242
Chap 242
241
Chap 241
240
Chap 240
239
Chap 239
238
Chap 238
237
Chap 237
236
Chap 236
235
Chap 235
234
Chap 234
233
Chap 233
232
Chap 232
231
Chap 231
230
Chap 230
229
Chap 229
228
Chap 228
227
Chap 227
226
Chap 226
225
Chap 225
224
Chap 224
223
Chap 223
222
Chap 222
221
Chap 221
220
Chap 220
219
Chap 219
218
Chap 218
217
Chap 217
216
Chap 216
215
Chap 215
214
Chap 214
213
Chap 213
212
Chap 212
211
Chap 211
210
Chap 210
209
Chap 209
208
Chap 208
207
Chap 207
206
Chap 206
205
Chap 205
204
Chap 204
203
Chap 203
202
Chap 202
201
Chap 201
200
Chap 200
199
Chap 199
198
Chap 198
197
Chap 197
196
Chap 196
195
Chap 195
194
Chap 194
193
Chap 193
192
Chap 192
191
Chap 191
190
Chap 190
189
Chap 189
188
Chap 188
187
Chap 187
186
Chap 186
185
Chap 185
184
Chap 184
183
Chap 183
182
Chap 182
181
Chap 181
180
Chap 180
179
Chap 179
178
Chap 178
177
Chap 177
176
Chap 176
175
Chap 175
174
Chap 174
173
Chap 173
172
Chap 172
171
Chap 171
170
Chap 170
169
Chap 169
168
Chap 168
167
Chap 167
166
Chap 166
165
Chap 165
164
Chap 164
163
Chap 163
162
Chap 162
161
Chap 161
160
Chap 160
159
Chap 159
158
Chap 158
157
Chap 157
156
Chap 156
155
Chap 155
154
Chap 154
153
Chap 153
152
Chap 152
151
Chap 151
150
Chap 150
149
Chap 149
148
Chap 148
147
Chap 147
146
Chap 146
145
Chap 145
144
Chap 144
143
Chap 143
142
Chap 142
141
Chap 141
140
Chap 140
139
Chap 139
138
Chap 138
137
Chap 137
136
Chap 136
135
Chap 135
134
Chap 134
133
Chap 133
132
Chap 132
131
Chap 131
130
Chap 130
129
Chap 129
128
Chap 128
127
Chap 127
126
Chap 126
125
Chap 125
124
Chap 124
123
Chap 123
122
Chap 122
121
Chap 121
120
Chap 120
119
Chap 119
118
Chap 118
117
Chap 117
116
Chap 116
115
Chap 115
114
Chap 114
113
Chap 113
112
Chap 112
111
Chap 111
110
Chap 110
109
Chap 109
108
Chap 108
107
Chap 107
106
Chap 106
105
Chap 105
104
Chap 104
103
Chap 103
102
Chap 102
101
Chap 101
100
Chap 100
99
Chap 99
98
Chap 98
97
Chap 97
96
Chap 96
95
Chap 95
94
Chap 94
93
Chap 93
92
Chap 92
91
Chap 91
90
Chap 90
89
Chap 89
88
Chap 88
87
Chap 87
86
Chap 86
85
Chap 85
84
Chap 84
83
Chap 83
82
Chap 82
81
Chap 81
80
Chap 80
79
Chap 79
78
Chap 78
77
Chap 77
76
Chap 76
75
Chap 75
74
Chap 74
73
Chap 73
72
Chap 72
71
Chap 71
70
Chap 70
69
Chap 69
68
Chap 68
67
Chap 67
66
Chap 66
65
Chap 65
64
Chap 64
63
Chap 63
62
Chap 62
61
Chap 61
60
Chap 60
59
Chap 59
58
Chap 58
57
Chap 57
56
Chap 56
55
Chap 55
54
Chap 54
53
Chap 53
52
Chap 52
51
Chap 51
50
Chap 50
49
Chap 49
48
Chap 48
47
Chap 47
46
Chap 46
45
Chap 45
44
Chap 44
43
Chap 43
42
Chap 42
41
Chap 41
40
Chap 40
39
Chap 39
38
Chap 38
37
Chap 37
36
Chap 36
35
Chap 35
34
Chap 34
33
Chap 33
32
Chap 32
31
Chap 31
30
Chap 30
29
Chap 29
28
Chap 28
27
Chap 27
26
Chap 26
25
Chap 25
24
Chap 24
23
Chap 23
22
Chap 22
21
Chap 21
20
Chap 20
19
Chap 19
18
Chap 18
17
Chap 17
16
Chap 16
15
Chap 15
14
Chap 14
13
Chap 13
12
Chap 12
11
Chap 11
10
Chap 10
9
Chap 9
8
Chap 8
7
Chap 7
6
Chap 6
5
Chap 5
4
Chap 4
3
Chap 3
2
Chap 2
1
Chap 1

Tất cả bàn luận!
K

khanhngo310 Chap 165

đọc chuyện mà khó chịu với hay thằng bằng hữu nam chính vô cùng

T

tennyson Chap 168

càng gỡ càng rối emo

N

nhocmad Chap 167

aaaaaa~ Tần Trần a ngầu quá đi emo

T

tifabregas Chap 156

emo đóng film Lật Mặt chắc luôn

B

Bắp Tinh Chap 6

cái này mà thành truyện chữ thì hay thôi rồi

B

Bắp Tinh Chap 1

vì thế cho nên main kiếp sau đừng tin mấy bánh bèo hồng nhan họa thủy j đó, tìm 1 bé thụ manh manh ôn nhu rồi hằng ngày........emo

S

Silheo Chap 137

Haizz truyện này có cảm tưởng thở thôi cũng tốn cả chương :(

N

nhocmad Chap 130

emo Tuyệt quá a Tần Trần, truyện hay quá à, cảm ơn nhóm dịch

A

ashigai Chap 126

Nhục chưa con.

N

nhocmad Chap 125

emotruyện hay quá, cảm ơn nhóm dịch


 

P

phamcaothuyan Chap 124

sát sát sát... đúng rồi người anh em


đứng lên đòi lại côn bằng cho thường dân chúng ta.emo

P

phamcaothuyan Chap 122

haizz....cái gì cũng có thể xảy ra chỉ cần main vẫn còn trong truyện. Tác giả buff thiệt quá sức, nhưng mà....ta thích 

S

Silheo Chap 122

Buff quá độ thiệt =))

A

ashigai Chap 119

Vì bố mày là main.

S

Silheo Chap 111

Hết hồn tưởng tg tính cho main đánh luôn ông chú kia là failllll luôn... buff quá thể đáng =))

N

nanja0123 Chap 111

@Silheo|495389::)) mấy thanh niên tái sinh mang kí ức của thằng mạnh nhất thuờng đuợc buff vô cùng quá đáng


 

Trang (7): [1] 2 3 4 5 6 » Cuối