Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn

Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.

Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong

Chương mới nhất Chap 1114 vào
1111
Chap 1114
1110
Chap 1113
1109
Chap 1112
1108
Chap 1111
1107
Chap 1110
1106
Chap 1109
1105
Chap 1108
1104
Chap 1107
1103
Chap 1106
1102
Chap 1105
1101
Chap 1104
1100
Chap 1103
1099
Chap 1102
1098
Chap 1101
1097
Chap 1100
1096
Chap 1099
1095
Chap 1096
1094
Chap 1095
1093
Chap 1093
1092
Chap 1092
1091
Chap 1091
1090
Chap 1090
1089
Chap 1089
1088
Chap 1088
1087
Chap 1087
1086
Chap 1086
1085
Chap 1085
1084
Chap 1084
1083
Chap 1083
1082
Chap 1082
1081
Chap 1081
1080
Chap 1080
1079
Chap 1079
1078
Chap 1078
1077
Chap 1077
1076
Chap 1076
1075
Chap 1075
1074
Chap 1074
1073
Chap 1073
1072
Chap 1072
1071
Chap 1071
1070
Chap 1070
1069
Chap 1069
1068
Chap 1068
1067
Chap 1067
1066
Chap 1066
1065
Chap 1065
1064
Chap 1064
1063
Chap 1063
1062
Chap 1062
1061
Chap 1061
1060
Chap 1060
1059
Chap 1059
1058
Chap 1058
1057
Chap 1057
1056
Chap 1056
1055
Chap 1055
1054
Chap 1054
1053
Chap 1053
1052
Chap 1052
1051
Chap 1051
1050
Chap 1050
1049
Chap 1049
1048
Chap 1048
1047
Chap 1047
1046
Chap 1046
1045
Chap 1045
1044
Chap 1044
1043
Chap 1043
1042
Chap 1042
1041
Chap 1041
1040
Chap 1040
1039
Chap 1039
1038
Chap 1038
1037
Chap 1037
1036
Chap 1036
1035
Chap 1035
1034
Chap 1034
1033
Chap 1033
1032
Chap 1032
1031
Chap 1031
1030
Chap 1030
1029
Chap 1029
1028
Chap 1028
1027
Chap 1027
1026
Chap 1026
1025
Chap 1025
1024
Chap 1024
1023
Chap 1023
1022
Chap 1022
1021
Chap 1021
1020
Chap 1020
1019
Chap 1019
1018
Chap 1018
1017
Chap 1017
1016
Chap 1016
1015
Chap 1015
1014
Chap 1014
1013
Chap 1013
1012
Chap 1012
1011
Chap 1011
1010
Chap 1010
1009
Chap 1009
1008
Chap 1008
1007
Chap 1007
1006
Chap 1006
1005
Chap 1005
1004
Chap 1004
1003
Chap 1003
1002
Chap 1002
1001
Chap 1001
1000
Chap 1000
999
Chap 999
998
Chap 998
997
Chap 997
996
Chap 996
995
Chap 995
994
Chap 994
993
Chap 993
992
Chap 992
991
Chap 991
990
Chap 990
989
Chap 989
988
Chap 988
987
Chap 987
986
Chap 986
985
Chap 985
984
Chap 984
983
Chap 983
982
Chap 982
981
Chap 981
980
Chap 980
979
Chap 979
978
Chap 978
977
Chap 977
976
Chap 976
975
Chap 975
974
Chap 974
973
Chap 973
972
Chap 972
971
Chap 971
970
Chap 970
969
Chap 969
968
Chap 968
967
Chap 967
966
Chap 966
965
Chap 965
964
Chap 964
963
Chap 963
962
Chap 962
961
Chap 961
960
Chap 960
959
Chap 959
958
Chap 958
957
Chap 957
956
Chap 956
955
Chap 955
954
Chap 954
953
Chap 953
952
Chap 952
951
Chap 951
950
Chap 950
949
Chap 949
948
Chap 948
947
Chap 947
946
Chap 946
945
Chap 945
944
Chap 944
943
Chap 943
942
Chap 942
941
Chap 941
940
Chap 940
939
Chap 939
938
Chap 938
937
Chap 937
936
Chap 936
935
Chap 935
934
Chap 934
933
Chap 933
932
Chap 932
931
Chap 931
930
Chap 930
929
Chap 929
928
Chap 928
927
Chap 927
926
Chap 926
925
Chap 925
924
Chap 924
923
Chap 923
922
Chap 922
921
Chap 921
920
Chap 920
919
Chap 919
918
Chap 918
917
Chap 917
916
Chap 916
915
Chap 915
914
Chap 914
913
Chap 913
912
Chap 912
911
Chap 911
910
Chap 910
909
Chap 909
908
Chap 908
907
Chap 907
906
Chap 906
905
Chap 905
904
Chap 904
903
Chap 903
902
Chap 902
901
Chap 901
900
Chap 900
899
Chap 899
898
Chap 898
897
Chap 897
896
Chap 896
895
Chap 895
894
Chap 894
893
Chap 893
892
Chap 892
891
Chap 891
890
Chap 890
889
Chap 889
888
Chap 888
887
Chap 887
886
Chap 886
885
Chap 885
884
Chap 884
883
Chap 883
882
Chap 882
881
Chap 881
880
Chap 880
879
Chap 879
878
Chap 878
877
Chap 877
876
Chap 876
875
Chap 875
874
Chap 874
873
Chap 873
872
Chap 872
871
Chap 871
870
Chap 870
869
Chap 869
868
Chap 868
867
Chap 867
866
Chap 866
865
Chap 865
864
Chap 864
863
Chap 863
862
Chap 862
861
Chap 861
860
Chap 860
859
Chap 859
858
Chap 858
857
Chap 857
856
Chap 856
855
Chap 855
854
Chap 854
853
Chap 853
852
Chap 852
851
Chap 851
850
Chap 850
849
Chap 849
848
Chap 848
847
Chap 847
846
Chap 846
845
Chap 845
844
Chap 844
843
Chap 843
842
Chap 842
841
Chap 841
840
Chap 840
839
Chap 839
838
Chap 838
837
Chap 837
836
Chap 836
835
Chap 835
834
Chap 834
833
Chap 833
832
Chap 832
831
Chap 831
830
Chap 830
829
Chap 829
828
Chap 828
827
Chap 827
826
Chap 826
825
Chap 825
824
Chap 824
823
Chap 823
822
Chap 822
821
Chap 821
820
Chap 820
819
Chap 819
818
Chap 818
817
Chap 817
816
Chap 816
815
Chap 815
814
Chap 814
813
Chap 813
812
Chap 812
811
Chap 811
810
Chap 810
809
Chap 809
808
Chap 808
807
Chap 807
806
Chap 806
805
Chap 805
804
Chap 804
803
Chap 803
802
Chap 802
801
Chap 801
800
Chap 800
799
Chap 799
798
Chap 798
797
Chap 797
796
Chap 796
795
Chap 795
794
Chap 794
793
Chap 793
792
Chap 792
791
Chap 791
790
Chap 790
789
Chap 789
788
Chap 788
787
Chap 787
786
Chap 786
785
Chap 785
784
Chap 784
783
Chap 783
782
Chap 782
781
Chap 781
780
Chap 780
779
Chap 779
778
Chap 778
777
Chap 777
776
Chap 776
775
Chap 775
774
Chap 774
773
Chap 773
772
Chap 772
771
Chap 771
770
Chap 770
769
Chap 769
768
Chap 768
767
Chap 767
766
Chap 766
765
Chap 765
764
Chap 764
763
Chap 763
762
Chap 762
761
Chap 761
760
Chap 760
759
Chap 759
758
Chap 758
757
Chap 757
756
Chap 756
755
Chap 755
754
Chap 754
753
Chap 753
752
Chap 752
751
Chap 751
750
Chap 750
749
Chap 749
748
Chap 748
747
Chap 747
746
Chap 746
745
Chap 745
744
Chap 744
743
Chap 743
742
Chap 742
741
Chap 741
740
Chap 740
739
Chap 739
738
Chap 738
737
Chap 737
736
Chap 736
735
Chap 735
734
Chap 734
733
Chap 733
732
Chap 732
731
Chap 731
730
Chap 730
729
Chap 729
728
Chap 728
727
Chap 727
726
Chap 726
725
Chap 725
724
Chap 724
723
Chap 723
722
Chap 722
721
Chap 721
720
Chap 720
719
Chap 719
718
Chap 718
717
Chap 717
716
Chap 716
715
Chap 715
714
Chap 714
713
Chap 713
712
Chap 712
711
Chap 711
710
Chap 710
709
Chap 709
708
Chap 708
707
Chap 707
706
Chap 706
705
Chap 705
704
Chap 704
703
Chap 703
702
Chap 702
701
Chap 701
700
Chap 700
699
Chap 699
698
Chap 698
697
Chap 697
696
Chap 696
695
Chap 695
694
Chap 694
693
Chap 693
692
Chap 692
691
Chap 691
690
Chap 690
689
Chap 689
688
Chap 688
687
Chap 687
686
Chap 686
685
Chap 685
684
Chap 684
683
Chap 683
682
Chap 682
681
Chap 681
680
Chap 680
679
Chap 679
678
Chap 678
677
Chap 677
676
Chap 676
675
Chap 675
674
Chap 674
673
Chap 673
672
Chap 672
671
Chap 671
670
Chap 670
669
Chap 669
668
Chap 668
667
Chap 667
666
Chap 666
665
Chap 665
664
Chap 664
663
Chap 663
662
Chap 662
661
Chap 661
660
Chap 660
659
Chap 659
658
Chap 658
657
Chap 657
656
Chap 656
655
Chap 655
654
Chap 654
653
Chap 653
652
Chap 652
651
Chap 651
650
Chap 650
649
Chap 649
648
Chap 648
647
Chap 647
646
Chap 646
645
Chap 645
644
Chap 644
643
Chap 643
642
Chap 642
641
Chap 641
640
Chap 640
639
Chap 639
638
Chap 638
637
Chap 637
636
Chap 636
635
Chap 635
634
Chap 634
633
Chap 633
632
Chap 632
631
Chap 631
630
Chap 630
629
Chap 629
628
Chap 628
627
Chap 627
626
Chap 626
625
Chap 625
624
Chap 624
623
Chap 623
622
Chap 622
621
Chap 621
620
Chap 620
619
Chap 620-536000
618
Chap 619
617
Chap 618
616
Chap 617
615
Chap 616
614
Chap 615
613
Chap 614
612
Chap 613
611
Chap 612
610
Chap 611
609
Chap 610
608
Chap 609
607
Chap 608
606
Chap 607
605
Chap 606
604
Chap 605
603
Chap 604
602
Chap 603
601
Chap 602
600
Chap 601
599
Chap 600
598
Chap 599
597
Chap 598
596
Chap 597
595
Chap 596
594
Chap 595
593
Chap 594
592
Chap 593
591
Chap 592
590
Chap 591
589
Chap 590
588
Chap 589
587
Chap 588
586
Chap 587
585
Chap 586
584
Chap 585
583
Chap 584
582
Chap 583
581
Chap 582
580
Chap 581
579
Chap 580
578
Chap 579
577
Chap 578
576
Chap 577
575
Chap 576
574
Chap 575
573
Chap 574
572
Chap 573
571
Chap 572
570
Chap 571
569
Chap 570
568
Chap 569
567
Chap 568
566
Chap 567
565
Chap 566
564
Chap 565
563
Chap 564
562
Chap 563
561
Chap 562
560
Chap 561
559
Chap 558
558
Chap 557
557
Chap 556
556
Chap 555
555
Chap 554
554
Chap 553
553
Chap 552
552
Chap 551
551
Chap 550
550
Chap 549
549
Chap 548
548
Chap 547
547
Chap 546
546
Chap 545
545
Chap 544
544
Chap 543
543
Chap 542
542
Chap 541
541
Chap 540
540
Chap 539
539
Chap 538
538
Chap 537
537
Chap 536
536
Chap 535
535
Chap 534
534
Chap 533
533
Chap 532
532
Chap 531
531
Chap 530
530
Chap 529
529
Chap 528
528
Chap 527
527
Chap 526
526
Chap 525
525
Chap 524
524
Chap 523
523
Chap 522
522
Chap 521
521
Chap 520
520
Chap 519
519
Chap 518
Video
518
Chap 517
517
Chap 516
Video
516
Chap 515
Video
515
Chap 514
514
Chap 513
513
Chap 512
512
Chap 511
Video
511
Chap 510
510
Chap 509
509
Chap 508
Video
508
Chap 507
Video
507
Chap 506
506
Chap 505
505
Chap 504
Video
504
Chap 503
Video
503
Chap 502
502
Chap 501
501
Chap 500
Video
500
Chap 499
499
Chap 498
498
Chap 497
497
Chap 496
496
Chap 495
495
Chap 494
494
Chap 493
493
Chap 492
Ta sẽ không bỏ rơi ngươi
492
Chap 491
491
Chap 490
490
Chap 489
Video
489
Chap 488
488
Chap 487
487
Chap 486
486
Chap 485
485
Chap 484
484
Chap 483
483
Chap 482
482
Chap 481
481
Chap 480
480
Chap 479
479
Chap 478
478
Chap 477
477
Chap 476
476
Chap 475
475
Chap 474
Kề Vai Chiến Đấu
474
Chap 473.5
Video
473
Chap 473
472
Chap 472
471
Chap 471
470
Chap 470
Cược Một Ván
469
Chap 469
468
Chap 468
Giết Tận Cửa ( Tiếp Theo )
467
Chap 467
466
Chap 466
Thảm bại trở về
465
Chap 465
Tà khí cường đại
464
Chap 464
463
Chap 463
Truy sát
462
Chap 462
Ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi?
461
Chap 461
460
Chap 460
Chúng mày xác định rồi !
459
Chap 459
Ánh mắt khá lắm
458
Chap 458
Hàn Băng kết giới
457
Chap 457
456
Chap 456
Không đủ
455
Chap 455
Ta cũng muốn tốt cho các ngươi
454
Chap 454
453
Chap 453
452
Chap 452
Chỗ ẩn cư
451
Chap 451
Lăng Tiêu người cũ
450
Chap 450
449
Chap 449
Thủy Linh
448
Chap 448
447
Chap 447
Cao thủ tới chơi
446
Chap 446
Một tin tốt và một tin xấu
445
Chap 445
Trong cái rủi lại có cái ăn !
444
Chap 444
443
Chap 443
Video
442
Chap 442
Đệ tử không hiểu
441
Chap 441
Trưởng lão điện triệu tập
440
Chap 440
439
Chap 439
Lã Lương cầu kiến!
438
Chap 438
437
Chap 437
Ta cố ý đấy
436
Chap 436
Dương Kháng chiến bại
435
Chap 435
434
Chap 434
433
Chap 433
Con rối Huyết Ma
432
Chap 432
Lão Cửu! ngươi điên rồi!
431
Chap 431
430
Chap 430
429
Chap 429
Phong Thần Điện
428
Chap 428
427
Chap 427
426
Chap 426
Nàng là nữ nhân
425
Chap 425
424
Chap 424
Đoàn tụ
423
Chap 423
Đại lễ
422
Chap 422
Sợ hãi
421
Chap 421
Còn không đủ để Dương Khai dốc sức?
420
Chap 420
Video
419
Chap 419
Quý phủ thật nhiều người thần bí
418
Chap 418
Trò vặt vãnh
417
Chap 417
Cưỡng ép và dụ dỗ
416
Chap 416
Đã lâu không gặp
415
Chap 415
Là hắn?
414
Chap 414
Liễu gia cửu khúc bộ
413
Chap 413
Video
412
Chap 412
Video
411
Chap 411
410
Chap 410.5
Video
409
Chap 410
Video
408
Chap 409
407
Chap 408
406
Chap 407
Video
405
Chap 406
404
Chap 405
Video
403
Chap 404
Video
402
Chap 403
Video
401
Chap 402
Video
400
Chap 401
Video
399
Chap 400
Video
398
Chap 399
Video
397
Chap 398
Video
396
Chap 397
Video
395
Chap 396
Video
394
Chap 395
Video
393
Chap 394
Video
392
Chap 393
Video
391
Chap 392
Video
390
Chap 391
Video
389
Chap 390
Video
388
Chap 389
387
Chap 388
Video
386
Chap 387
Video
385
Chap 386
Video
384
Chap 385
Video
383
Chap 384
Video
382
Chap 383
Video
381
Chap 382
Video
380
Chap 381
Video
379
Chap 380
Video
378
Chap 379
Video
377
Chap 378
Video
376
Chap 377
Video
375
Chap 376
Video
374
Chap 375
Video
373
Chap 374
Video
372
Chap 373
Video
371
Chap 372
Video
370
Chap 371
Video
369
Chap 369
Video
368
Chap 367
367
Chap 366
366
Chap 365
365
Chap 364
364
Chap 363
363
Chap 362
362
Chap 361
361
Chap 360
360
Chap 359
359
Chap 358
358
Chap 357
357
Chap 356
356
Chap 355
355
Chap 354
354
Chap 353
353
Chap 352
352
Chap 351
351
Chap 350
350
Chap 349
349
Chap 348
348
Chap 347
347
Chap 346.5
346
Chap 346
345
Chap 345
344
Chap 344
343
Chap 343
342
Chap 342
341
Chap 341
340
Chap 340
339
Chap 339
338
Chap 338
337
Chap 337
336
Chap 336
335
Chap 335
334
Chap 334
333
Chap 333
332
Chap 332
331
Chap 331
330
Chap 330
329
Chap 329
328
Chap 328
327
Chap 327
326
Chap 326
325
Chap 325
324
Chap 324
323
Chap 323
322
Chap 322
321
Chap 321
320
Chap 320
319
Chap 319
318
Chap 318
317
Chap 317
316
Chap 316
315
Chap 315
314
Chap 314
313
Chap 313
312
Chap 312
311
Chap 311
310
Chap 310
309
Chap 309
308
Chap 308
307
Chap 307
306
Chap 306
305
Chap 305
304
Chap 304
303
Chap 303
302
Chap 302
301
Chap 301
300
Chap 300
299
Chap 299
298
Chap 298
297
Chap 297
296
Chap 296
295
Chap 295
294
Chap 294
293
Chap 293
292
Chap 292
291
Chap 291
290
Chap 290
289
Chap 289
288
Chap 288
287
Chap 287
286
Chap 286
285
Chap 285
284
Chap 284
283
Chap 283
282
Chap 282
281
Chap 281
280
Chap 280
279
Chap 279
278
Chap 278
277
Chap 277
276
Chap 276
275
Chap 275
274
Chap 274
273
Chap 273
272
Chap 272
271
Chap 271
270
Chap 270
269
Chap 269
268
Chap 268
267
Chap 267
266
Chap 266
265
Chap 265
264
Chap 264
263
Chap 263
262
Chap 262
261
Chap 261
260
Chap 260
259
Chap 259
258
Chap 258
257
Chap 257
256
Chap 256
255
Chap 255
254
Chap 254
253
Chap 253
252
Chap 252
251
Chap 251
250
Chap 250
249
Chap 249
248
Chap 248
247
Chap 247
246
Chap 246
245
Chap 245
244
Chap 244
243
Chap 243
242
Chap 242
241
Chap 241
240
Chap 240
239
Chap 239
238
Chap 238
237
Chap 237
236
Chap 236
235
Chap 235
234
Chap 234
233
Chap 233
232
Chap 232
231
Chap 231
230
Chap 230
229
Chap 229
228
Chap 228
227
Chap 227
226
Chap 226
225
Chap 225
224
Chap 224
223
Chap 223
222
Chap 222
221
Chap 221
220
Chap 220
219
Chap 219
218
Chap 218
217
Chap 217
216
Chap 216
215
Chap 215
214
Chap 214
213
Chap 213
212
Chap 212
211
Chap 211
210
Chap 210
209
Chap 209
208
Chap 208
207
Chap 207
206
Chap 206
205
Chap 205
204
Chap 204
203
Chap 203
202
Chap 202
201
Chap 201
200
Chap 200
199
Chap 199
198
Chap 198
197
Chap 197
196
Chap 196
195
Chap 195
194
Chap 194
193
Chap 193
192
Chap 192
191
Chap 191
190
Chap 190
189
Chap 189
188
Chap 188
187
Chap 187
186
Chap 186
185
Chap 185
184
Chap 184
183
Chap 183
182
Chap 182
181
Chap 181
180
Chap 180
179
Chap 179
178
Chap 178
177
Chap 177
176
Chap 176
175
Chap 175
174
Chap 174
173
Chap 173
172
Chap 172
171
Chap 171
170
Chap 170
169
Chap 169
168
Chap 168
167
Chap 167
166
Chap 166
165
Chap 165
164
Chap 164
163
Chap 163
162
Chap 162
161
Chap 161
160
Chap 160
159
Chap 159
158
Chap 158
157
Chap 157
156
Chap 156
155
Chap 155
154
Chap 154
153
Chap 153
152
Chap 152
151
Chap 151
150
Chap 150
149
Chap 149
148
Chap 148
147
Chap 147
146
Chap 146
145
Chap 145
144
Chap 144
143
Chap 143
142
Chap 142
141
Chap 141
140
Chap 140
139
Chap 139
138
Chap 138
137
Chap 137
136
Chap 136
135
Chap 135
134
Chap 134
133
Chap 133
132
Chap 132
131
Chap 131
130
Chap 130
129
Chap 129
128
Chap 128
127
Chap 127
126
Chap 126
125
Chap 125
124
Chap 124
123
Chap 123
122
Chap 122
121
Chap 121
120
Chap 120
119
Chap 119
118
Chap 118
117
Chap 117
116
Chap 116
115
Chap 115
114
Chap 114
113
Chap 113
112
Chap 112
111
Chap 111
110
Chap 110
109
Chap 109
108
Chap 108
107
Chap 107
106
Chap 106
105
Chap 105
104
Chap 104
103
Chap 103
102
Chap 102
101
Chap 101
100
Chap 100
99
Chap 99
98
Chap 98
97
Chap 97
96
Chap 96
95
Chap 95
94
Chap 94
93
Chap 93
92
Chap 92
91
Chap 91
90
Chap 90
89
Chap 89
88
Chap 88
87
Chap 87
86
Chap 86
85
Chap 85
84
Chap 84
83
Chap 83
82
Chap 82
81
Chap 81
80
Chap 80
79
Chap 79
78
Chap 78
77
Chap 77
76
Chap 76
75
Chap 75
74
Chap 74
73
Chap 73
72
Chap 72
71
Chap 71
70
Chap 70
69
Chap 69
68
Chap 68
67
Chap 67
66
Chap 66
65
Chap 65
64
Chap 64
63
Chap 63
62
Chap 62
61
Chap 61
60
Chap 60
59
Chap 59
58
Chap 58
57
Chap 57
56
Chap 56
55
Chap 55
54
Chap 54
53
Chap 53
52
Chap 52
51
Chap 51
50
Chap 50
49
Chap 49
48
Chap 48
47
Chap 47
46
Chap 46
45
Chap 45
44
Chap 44
43
Chap 43
42
Chap 42
41
Chap 41
40
Chap 40
39
Chap 39
38
Chap 38
37
Chap 37
36
Chap 36
35
Chap 35
34
Chap 34
33
Chap 33
32
Chap 32
31
Chap 31
30
Chap 30
29
Chap 29
28
Chap 28
27
Chap 27
26
Chap 26
25
Chap 25
24
Chap 24
23
Chap 23
22
Chap 22
21
Chap 21
20
Chap 20
19
Chap 19
18
Chap 18
17
Chap 17
16
Chap 16
15
Chap 15
14
Chap 14
13
Chap 13
12
Chap 12
11
Chap 11
10
Chap 10
9
Chap 9
8
Chap 8
7
Chap 7
6
Chap 6
5
Chap 5
4
Chap 4
3
Chap 3
2
Chap 2
1
Chap 1

Tất cả bàn luận!
C

cường lưu Chap 622

haizz main đi đâu cũng có vợ zú bự
C

cường lưu Chap 486

hay hơn xem truyện bằng video của truyện siêu hay kk

L

loli98

<3 https ://truyenvn. com/vo-luyen-dinh-phong <3
(bỏ 2 khoảng cách trên link để đọc nhé )


anh em ghé chơi ạ 

L

loli98

https://truyenvn.com/vo-luyen-dinh-phong cả nhà ghé đọc truyện nha <3 bao nhiều thể loại hihi

N

nhok lì Chap 32

có ai biết tên truyện trong hình 18 trên hk a, cho xin vớiemo


 


 

H

huynhanhvu Chap 83

trùng cháp rồi nhóm ơi, trùng cháp 82

T

thanhha103899

Hay quá emo

N

nhokvotinh124 Chap 55

Sao DƯơng Khai quen Tô Nhan vậy??? Mn nhớ tụi nó gặp nhau chap mấy ko


 

F

farratan Chap 44

emoánh mắt của main thật thâm hiểm .

F

farratan Chap 39

thọ giáo để nâng cao sức khỏe mà emo chê main ak 

Trang (2): [1] 2 Cuối