Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 1
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 2
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 3
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 4
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 5
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 6
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 7
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 8
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 9
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 10
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 11
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 12
Tình Yêu Ngang Trái Chap 1 Trang 13

Thảo luận truyện

eifwef Chap 1

nếu bạn tự vẽ thì m xin góp ý :


1.cần vẽ nhiều hơn chút vì có quá nhiều khoảng trắng


2.vẽ cả background sau nv nữa


3.cốt chuyện bạn đi nhanh quá


đó chỉ là ý kiến của m thui tùy bạn :)))


 

eifwef Chap 1

ủa ủa truyện bạn tự làm hả??:v