THIÊN CHÂU BIẾN

THIÊN CHÂU BIẾN

THIÊN CHÂU BIẾN

Mỗi người đều có bản mạng châu, sau khi thức tỉnh, hoặc là Ý Châu, hoặc là Thể Châu, tựa như một vòng xuyến xoay quanh hai cổ tay. Thiên Châu lại tựa như song bào thai vậy, khi Ý, Thể song châu cùng xuất hiện trên một người, đây là Thiên Châu.

Tu luyện Thể Châu giả gọi là Thể Châu Sư, tu luyện Ý Châu giả gọi là Ý Châu Sư, mà tu luyện Thiên Châu giả tất nhiên gọi là Thiên Châu Sư vậy. Thiên Châu Sư cảnh giới cao nhất là thập nhị song châu, vì thế mà quá trình tu luyện của nó cũng được gọi là Thiên Châu Thập Nhị Biến. Nhân vật chính của chúng ta chính là một vị tu luyện Thiên Châu Biến, hắn là một cung tiến thủ.

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh THIÊN CHÂU BIẾN

Chương mới nhất Chap 53 vào
75
Chap 53
74
Chap 52
73
Chap 51
72
Chap 50
71
Chap 49
70
Chap 48
69
Chap 47
68
Chap 46
67
Chap 45
66
Chap 44
65
Chap 43
64
Chap 42.5
63
Chap 42
62
Chap 41.5
61
Chap 41
60
Chap 40.5
59
Chap 40
58
Chap 39
57
Chap 38.5
56
Chap 38
55
Chap 37.5
54
Chap 37
53
Chap 36.5
52
Chap 36
51
Chap 35.5
50
Chap 35
49
Chap 34.5
48
Chap 34
47
Chap 33.5
46
Chap 33
45
Chap 32.5
44
Chap 32
43
Chap 31.5
42
Chap 31
41
Chap 30.5
40
Chap 30
39
Chap 29.5
38
Chap 29
37
Chap 28.5
36
Chap 28
35
Chap 27.5
34
Chap 27
33
Chap 26.5
32
Chap 26
31
Chap 25.5
30
Chap 25
29
Chap 24.5
28
Chap 24
27
Chap 23.5
26
Chap 23
25
Chap 22.5
24
Chap 22
23
Chap 21.5
22
Chap 21
21
Chap 20
20
Chap 19
19
Chap 18
18
Chap 17
17
Chap 16
16
Chap 15
15
Chap 14
14
Chap 13
13
Chap 12
12
Chap 11
11
Chap 10
10
Chap 9
9
Chap 8
8
Chap 7
7
Chap 6
6
Chap 5
5
Chap 4
4
Chap 3
3
Chap 2
2
Chap 1
1
Chap 0

Tất cả bàn luận!