Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Bị sư phó nhặt được tiểu hòa thượng năm tuổi, nên xuống núi tìm ba ba. Tiểu hòa thượng mềm mại ôm một con tiểu sói con, bước chân ngắn nhỏ nhi tiến lên liền ôm chính mình ba ba chân dài nãi thanh nãi khí hô “Ba ba!” Một tiếng ba ba, kêu đến năm vị đại lão đồng thời hổ khu chấn động! Mềm mại mới vừa tìm được ba ba thời điểm: Nhất hào ba ba lạnh nhạt “Tiểu hài tử gì đó phiền toái nhất.” Số 2 ba ba khinh thường “Chê cười, ta có nhiều như vậy thích ta fans, sẽ để ý này nhiều ra tới một cái tiểu đoàn tử.” Số 3 ba ba xách theo tiểu đoàn tử “Đồng học ngươi nhận sai người, trở về làm bài tập.” Số 4 ba ba trong miệng ngậm một cây yên nhướng mày “Ăn vạ?” Số 5 ba ba vẻ mặt tiểu mộng bức “Ta có nữ nhi sao?” Cùng mềm mại ở chung vài ngày sau, các ba ba đồng thời thật thơm…… “

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Chương mới nhất Chap 89 vào
78
Chap 89
77
Chap 88
76
Chap 87
75
Chap 86
74
Chap 85
73
Chap 84
72
Chap 83
71
Chap 81
70
Chap 78
69
Chap 77
68
Chap 76
67
Chap 73
66
Chap 72
65
Chap 71
64
Chap 70
63
Chap 69
62
Chap 68
61
Chap 65
60
Chap 64
59
Chap 63
58
Chap 62
57
Chap 61
56
Chap 60
55
Chap 59
54
Chap 58
53
Chap 57
52
Chap 56
51
Chap 55
50
Chap 54
49
Chap 53
48
Chap 52
47
Chap 51
46
Chap 50
45
Chap 49
44
Chap 48
43
Chap 47
42
Chap 45
41
Chap 44
40
Chap 43
39
Chap 42
38
Chap 41
37
Chap 40
36
Chap 39
35
Chap 38
34
Chap 37
33
Chap 36
32
Chap 34
31
Chap 33
30
Chap 32
29
Chap 31
28
Chap 30
27
Chap 29
26
Chap 28
25
Chap 25
24
Chap 24
23
Chap 23
22
Chap 22
21
Chap 21
20
Chap 20
19
Chap 19
18
Chap 18
17
Chap 17
16
Chap 16
15
Chap 15
14
Chap 14
13
Chap 13
12
Chap 12
11
Chap 11
10
Chap 10
9
Chap 9
8
Chap 8
7
Chap 7
6
Chap 6
5
Chap 5
4
Chap 4
3
Chap 3
2
Chap 2
1
Chap 1

Tất cả bàn luận!