Still Sick

Shimizu Makoto, trưởng nhóm R&D của một công ty công nghiệp, nhưng mặt khác, cô ấy vẽ và bán fanfiction gayemo vào những ngày nghỉ. Vào một ngày đẹp trời nọ, cô bị q.lý, Maekawa Akane phát hiện... và họ chen vào cuộc sống của nhau.

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới