Slave Game

Một ngày, cậu học sinh cấp 3 tên Kai nhận được một email mời chơi thử con game mới trên điện thoại có tên là "Slave Go". Nhưng những người xuất hiện trong game lần lần biến mất một cách bí ẩn... một trò chơi nguy hiểm và bạo lực được khai màn...!

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Slave Game

Chương mới nhất Chap 91 vào
107
Chap 91
106
Chap 90
105
Chap 89
104
Chap 88
103
Chap 87
102
Chap 86
101
Chap 85
100
Chap 84
99
Chap 83
98
Chap 82
97
Chap 81
96
Chap 80
95
Chap 79
94
Chap 78
93
Chap 77
92
Chap 76
91
Chap 75
90
Chap 74
89
Chap 73
88
Chap 72
87
Chap 71
86
Chap 70
85
Chap 69
84
Chap 68
83
Chap 67
82
Chap 66
81
Chap 65
80
Chap 64
79
Chap 63
78
Chap 62
77
Chap 61
76
Chap 60
75
Chap 59
74
Chap 58
73
Chap 57
72
Chap 56
71
Chap 55
70
Chap 54
69
Chap 53
68
Chap 52.5
67
Chap 52
66
Chap 51
65
Chap 50
64
Chap 49.5
63
Chap 49
62
Chap 48
61
Chap 47
60
Chap 46
59
Chap 45.5
58
Chap 45
57
Chap 44
56
Chap 43.5
55
Chap 43
54
Chap 42
53
Chap 41
52
Chap 40
51
Chap 39
50
Chap 38
49
Chap 37
48
Chap 36
47
Chap 35
46
Chap 34
45
Chap 33
44
Chap 32
43
Chap 31
42
Chap 30
41
Chap 29
40
Chap 28.5
39
Chap 28
38
Chap 27
37
Chap 26
36
Chap 25
35
Chap 24
34
Chap 23
33
Chap 22
32
Chap 21
31
Chap 20
30
Chap 19
29
Chap 18
28
Chap 17
27
Chap 16.5
26
Chap 16
25
Chap 15.5
24
Chap 15
23
Chap 14
22
Chap 13
21
Chap 12
20
Chap 11
19
Chap 10
18
Chap 9
17
Chap 8
16
Chap 7
15
Chap 6
14
Chap 5
13
Chap 4
12
Chap 3.2
11
Chap 3.1
10
Chap 3B
9
Chap 3A
8
Chap 2.2
7
Chap 2.1
6
Chap 2B
5
Chap 2A
4
Chap 1.2
3
Chap 1.1
2
Chap 1B
1
Chap 1A

Tất cả bàn luận!