Please Don't Bully Me - Nagatoro-san

Please Don't Bully Me - Nagatoro-san

Please Don't Bully Me - Nagatoro-san

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Please Don't Bully Me - Nagatoro-san

Chương mới nhất Chap 69 vào
95
Chap 69
94
Chap 68
93
Chap 67
92
Chap 66
91
Chap 65
90
Chap 64
89
Chap 63
88
Chap 62
87
Chap 61
86
Chap 60
85
Chap 59.4
84
Chap 59.3
83
Chap 59.2
82
Chap 59.1
81
Chap 59
80
Chap 58
79
Chap 57
78
Chap 56
77
Chap 55
76
Chap 54
75
Chap 53
74
Chap 52
73
Chap 51.2
72
Chap 51.1
71
Chap 51
70
Chap 50
69
Chap 49
68
Chap 48
67
Chap 47
66
Chap 46
65
Chap 45
64
Chap 44
63
Chap 43
62
Chap 42.6
61
Chap 42.5
60
Chap 42.4
59
Chap 42.3
58
Chap 42.2
57
Chap 42.1
56
Chap 41
55
Chap 40
54
Chap 39
53
Chap 38.5
52
Chap 38
51
Chap 37
50
Chap 36
49
Chap 35
48
Chap 34.3
47
Chap 34.2
46
Chap 34.1
45
Chap 34
44
Chap 33
43
Chap 32
42
Chap 31.5
41
Chap 31
40
Chap 30
39
Chap 29.3
38
Chap 29.2
37
Chap 29.1
36
Chap 29
35
Chap 28
34
Chap 27.3
33
Chap 27.2
32
Chap 27.1
31
Chap 27
30
Chap 26
29
Chap 25
28
Chap 24
27
Chap 23
26
Chap 22
25
Chap 21
24
Chap 20
23
Chap 19
22
Chap 18
21
Chap 17
20
Chap 16
19
Chap 15
18
Chap 14
17
Chap 13
16
Chap 12
15
Chap 11
14
Chap 10
13
Chap 9
12
Chap 8
11
Chap 7
10
Chap 6
9
Chap 5.5
8
Chap 5
7
Chap 4
6
Chap 3
5
Chap 2
4
Chap 1
3
Chap omake-1
2
Chap bonus
1
Chap 0

Tất cả bàn luận!