Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn

Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn

Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn

Đột nhiên cho ta xuyên không đến cổ đại?
Đột nhiên cho ta trở thành nữ tiên tôn của môn phái?
Còn có ba vị hôn phu mĩ nam gào khóc đòi ăn ở hậu cung?
Coi như đã từng được chế độ xã hội chủ nghĩa khai sáng phụ nữ 3 tốt, ta cự tuyệt!

Tất cả bàn luận!