Ma Vương Thất Nghiệp

Ma Vương Thất Nghiệp

Ma Vương Thất Nghiệp

Ma vương "nguy hiểm" thất nghiệp gặp nữ hiệp xinh đẹp, oan gia ngõ hẹp cùng nhau lang thang... í lộn... phải nói là "nhân duyên kỳ ngộ cùng nhau phiêu lưu" cho nó sang. Truyện này raw ra chậm nên ad đợi nhiều rồi dịch luôn, đỡ mất công đang hay lại phải đợi, đợi đến chap mới lại quên mất chap cũ nói gì, mắc công cày lại từ đầu

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Ma Vương Thất Nghiệp

Chương mới nhất Chap 210 vào
208
Chap 210
207
Chap 204
206
Chap 203
205
Chap 198
204
Chap 195
203
Chap 194
202
Chap 193
201
Chap 192
200
Chap 191
199
Chap 190
198
Chap 189
197
Chap 188
196
Chap 187
195
Chap 186
194
Chap 185
193
Chap 184
192
Chap 183
191
Chap 182
190
Chap 181
189
Chap 180
188
Chap 179
187
Chap 178
186
Chap 177
185
Chap 176
184
Chap 175
183
Chap 174
182
Chap 173
181
Chap 172
180
Chap 171
179
Chap 170
178
Chap 169
177
Chap 168
176
Chap 167
175
Chap 166
174
Chap 165
173
Chap 164
172
Chap 163
171
Chap 162
170
Chap 161
169
Chap 160
168
Chap 159
167
Chap 157
166
Chap 156
165
Chap 155
164
Chap 154
163
Chap 153
162
Chap 152
161
Chap 151
160
Chap 150
159
Chap 149
158
Chap 148
157
Chap 147
156
Chap 146
155
Chap 145
154
Chap 144
153
Chap 143
152
Chap 142
151
Chap 141
150
Chap 140
149
Chap 139
148
Chap 138
147
Chap 137
146
Chap 136
145
Chap 135
144
Chap 134
143
Chap 133
142
Chap 132
141
Chap 131
140
Chap 130
139
Chap 129
138
Chap 128
137
Chap 127
136
Chap 126
135
Chap 125
134
Chap 124
133
Chap 123
132
Chap 122
131
Chap 121
130
Chap 120
129
Chap 119
128
Chap 118
127
Chap 117
126
Chap 116
125
Chap 115
124
Chap 114
123
Chap 113
122
Chap 112
121
Chap 111
120
Chap 110
119
Chap 108
118
Chap 107
117
Chap 106
116
Chap 105
115
Chap 104
114
Chap 103
113
Chap 102
112
Chap 101
111
Chap 100
110
Chap 99
109
Chap 98
108
Chap 97
107
Chap 96
106
Chap 95
105
Chap 94
104
Chap 93
103
Chap 92
102
Chap 91
101
Chap 90
100
Chap 89
99
Chap 88
98
Chap 87
97
Chap 86
96
Chap 85
95
Chap 84
94
Chap 83
93
Chap 82
92
Chap 81
91
Chap 80
90
Chap 79
89
Chap 78
88
Chap 77
87
Chap 76
86
Chap 75
85
Chap 74
84
Chap 73
83
Chap 72
82
Chap 71
81
Chap 70
80
Chap 69
79
Chap 68
78
Chap 67
77
Chap 66
76
Chap 65
75
Chap 64
74
Chap 63
73
Chap 62
72
Chap 61
71
Chap 60
70
Chap 59
69
Chap 58
68
Chap 57
67
Chap 56
66
Chap 55
65
Chap 54
64
Chap 53
63
Chap 52
62
Chap 51
61
Chap 50
60
Chap 49
59
Chap 48
58
Chap 47
57
Chap 46
56
Chap 45
55
Chap 44
54
Chap 43
53
Chap 42
52
Chap 41
51
Chap 40
50
Chap 39.2
49
Chap 39.1
48
Chap 38
47
Chap 37
46
Chap 36
45
Chap 35.2
44
Chap 35.1
43
Chap 34.2
42
Chap 34.1
41
Chap 33.2
40
Chap 33.1
39
Chap 32.2
38
Chap 32.1
37
Chap 31.2
36
Chap 31.1
35
Chap 30
34
Chap 29
33
Chap 28.2
32
Chap 28.1
31
Chap 27.2
30
Chap 27.1
29
Chap 26
28
Chap 25.2
27
Chap 25.1
26
Chap 24
25
Chap 23
24
Chap 22
23
Chap 21.2
22
Chap 21.1
21
Chap 20
20
Chap 19
19
Chap 18
18
Chap 17
17
Chap 16
16
Chap 15
15
Chap 14
14
Chap 13
13
Chap 12
12
Chap 11
11
Chap 10
10
Chap 9
9
Chap 8
8
Chap 7
7
Chap 6
6
Chap 5
5
Chap 4
4
Chap 3
3
Chap 2
2
Chap 1.2
1
Chap 1.1

Tất cả bàn luận!