KHUYỂN DẠ XOA BẢN ĐẸP

KHUYỂN DẠ XOA BẢN ĐẸP

KHUYỂN DẠ XOA BẢN ĐẸP

Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha
Khi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng)
Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện
Vì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ...

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh KHUYỂN DẠ XOA BẢN ĐẸP

Chương mới nhất Chap 435 vào
558
Chap 435
Extra
557
Chap 434
556
Chap 433
555
Chap 432
554
Chap 431
553
Chap 430
552
Chap 429
551
Chap 428
550
Chap 427
549
Chap 426
548
Chap 425
547
Chap 424
546
Chap 423
545
Chap 422
544
Chap 421
543
Chap 420
542
Chap 419
541
Chap 418
540
Chap 417
539
Chap 416
538
Chap 415
537
Chap 414
536
Chap 413
535
Chap 412
534
Chap 411
533
Chap 410
532
Chap 409
531
Chap 408
530
Chap 407
529
Chap 406
528
Chap 405
527
Chap 404
526
Chap 403
525
Chap 402
524
Chap 401
523
Chap 400
522
Chap 399
521
Chap 398
520
Chap 397
519
Chap 396
518
Chap 395
517
Chap 394
516
Chap 393
515
Chap 392
514
Chap 391
513
Chap 390
512
Chap 389
511
Chap 388
510
Chap 387
509
Chap 386
508
Chap 385
507
Chap 384
506
Chap 383
505
Chap 382
504
Chap 381
503
Chap 380
502
Chap 379
501
Chap 378
500
Chap 377
499
Chap 376
498
Chap 375
497
Chap 374
496
Chap 373
495
Chap 372
494
Chap 371
493
Chap 370
492
Chap 369
491
Chap 368
490
Chap 367
489
Chap 366
488
Chap 365
487
Chap 364
486
Chap 363
485
Chap 362
484
Chap 361
483
Chap 360
482
Chap 359
481
Chap 358
480
Chap 357
479
Chap 356
478
Chap 355
477
Chap 354
476
Chap 353
475
Chap 352
474
Chap 351
473
Chap 350
472
Chap 349
471
Chap 348
470
Chap 347
469
Chap 346
468
Chap 345
467
Chap 344
466
Chap 343
465
Chap 342
464
Chap 341
463
Chap 340
462
Chap 339
461
Chap 338
460
Chap 337
459
Chap 336
458
Chap 335
457
Chap 334
456
Chap 333
455
Chap 332
454
Chap 331
453
Chap 330
452
Chap 329
451
Chap 328
450
Chap 327
449
Chap 326
448
Chap 325
447
Chap 324
446
Chap 323
445
Chap 322
444
Chap 321
443
Chap 320
442
Chap 319
441
Chap 318
440
Chap 317
439
Chap 316
438
Chap 315
437
Chap 314
436
Chap 313
435
Chap 312
434
Chap 311
433
Chap 310
432
Chap 309
431
Chap 308
430
Chap 307
429
Chap 306
428
Chap 305
427
Chap 304
426
Chap 303
425
Chap 302
424
Chap 301
423
Chap 300
422
Chap 299
421
Chap 298
420
Chap 297
419
Chap 296
418
Chap 295
417
Chap 294
416
Chap 293
415
Chap 292
414
Chap 291
413
Chap 290
412
Chap 289
411
Chap 288
410
Chap 287
409
Chap 286
408
Chap 285
407
Chap 284
406
Chap 283
405
Chap 282
404
Chap 281
403
Chap 280
402
Chap 279
401
Chap 278
400
Chap 277
399
Chap 276
398
Chap 275
397
Chap 274
396
Chap 273
395
Chap 272
394
Chap 271
393
Chap 270
392
Chap 269
391
Chap 268
390
Chap 267
389
Chap 266
388
Chap 265
387
Chap 264
386
Chap 263
385
Chap 262
384
Chap 261
383
Chap 260
382
Chap 259
381
Chap 258
380
Chap 257
379
Chap 256
378
Chap 255
377
Chap 254
376
Chap 253
375
Chap 252
374
Chap 251
373
Chap 250
372
Chap 249
371
Chap 248
370
Chap 247
369
Chap 246
368
Chap 245
367
Chap 244
366
Chap 243
365
Chap 242
364
Chap 241
363
Chap 240
362
Chap 239
361
Chap 238
360
Chap 237
359
Chap 236
358
Chap 235
357
Chap 234
356
Chap 233
355
Chap 232
354
Chap 231
353
Chap 230
352
Chap 229
351
Chap 228
350
Chap 227
349
Chap 226
348
Chap 225
347
Chap 224
346
Chap 223
345
Chap 222
344
Chap 221
343
Chap 220
342
Chap 219
341
Chap 218
340
Chap 217
339
Chap 216
338
Chap 215
337
Chap 214
336
Chap 213
335
Chap 212
334
Chap 211
333
Chap 210
332
Chap 209
331
Chap 208
330
Chap 207
329
Chap 206
328
Chap 205
327
Chap 204
326
Chap 203
325
Chap 202
324
Chap 201
323
Chap 200
322
Chap 199
321
Chap 198
320
Chap 197
319
Chap 196
318
Chap 195
317
Chap 194
316
Chap 193
315
Chap 192
314
Chap 191
313
Chap 190
312
Chap 189
311
Chap 188
310
Chap 187
309
Chap 186
308
Chap 185
307
Chap 184
306
Chap 183
305
Chap 182
304
Chap 181
303
Chap 180
302
Chap 179
301
Chap 178
300
Chap 177
299
Chap 176
298
Chap 175
297
Chap 174
296
Chap 173
295
Chap 172
294
Chap 171
293
Chap 170
292
Chap 169
291
Chap 168
290
Chap 167
289
Chap 166
288
Chap 165
287
Chap 164
286
Chap 163
285
Chap 162
284
Chap 161
283
Chap 160
282
Chap 159
281
Chap 158
280
Chap 157
279
Chap 156
278
Chap 155
277
Chap 154
276
Chap 153
275
Chap 152
274
Chap 151
273
Chap 150
272
Chap 149
271
Chap 148
270
Chap 147
269
Chap 146
268
Chap 145
267
Chap 144
266
Chap 143
265
Chap 142
264
Chap 141
263
Chap 140
262
Chap 139
261
Chap 138
260
Chap 137
259
Chap 136
258
Chap 135
257
Chap 134
256
Chap 133
255
Chap 132
254
Chap 131
253
Chap 130
252
Chap 129
251
Chap 128
250
Chap 127
249
Chap 126
248
Chap 125
247
Chap 124
246
Chap 123
245
Chap 122
244
Chap 121
243
Chap 120
242
Chap 119
241
Chap 118
240
Chap 117
239
Chap 116
238
Chap 115
237
Chap 114
236
Chap 113
235
Chap 112
234
Chap 111
233
Chap 110
232
Chap 109
231
Chap 108
230
Chap 107
229
Chap 106
228
Chap 105
227
Chap 104
226
Chap 103
225
Chap 102
224
Chap 101
223
Chap 100
222
Chap 99
221
Chap 98
220
Chap 97
219
Chap 96
218
Chap 95
217
Chap 94
216
Chap 93
215
Chap 92
214
Chap 91
213
Chap 90
212
Chap 89
211
Chap 88
210
Chap 87
209
Chap 86
208
Chap 85
207
Chap 84
206
Chap 83
205
Chap 82
204
Chap 81
203
Chap 80
202
Chap 79
201
Chap 78
200
Chap 77
199
Chap 76
198
Chap 75
197
Chap 74
196
Chap 73
195
Chap 72
194
Chap 71
193
Chap 70
192
Chap 69
191
Chap 68
190
Chap 67
189
Chap 66
188
Chap 65
187
Chap 64
186
Chap 63
185
Chap 62
184
Chap 61
183
Chap 60
182
Chap 59
181
Chap 58
180
Chap 57
179
Chap 56
178
Chap 55
177
Chap 54
176
Chap 53
175
Chap 52
174
Chap 51
173
Chap 50
172
Chap 49
171
Chap 48
170
Chap 47
169
Chap 46
168
Chap 45
167
Chap 44
166
Chap 43
165
Chap 42
164
Chap 41
163
Chap 40
162
Chap 39
161
Chap 38
160
Chap 37
159
Chap 36
158
Chap 35
157
Chap 34
156
Chap 33
155
Chap 32
154
Chap 31
153
Chap 30
152
Chap 29
151
Chap 28
150
Chap 27
149
Chap 26
148
Chap 25
147
Chap 24
146
Chap 23
145
Chap 22
144
Chap 21
143
Chap 20
142
Chap 19
141
Chap 18
140
Chap 17
139
Chap 16
138
Chap 15
137
Chap 14.9
136
Chap 14.8
135
Chap 14.7
134
Chap 14.6
133
Chap 14.5
132
Chap 14.4
131
Chap 14.3
130
Chap 14.2
129
Chap 14.1
128
Chap 14
127
Chap 13.9
126
Chap 13.8
125
Chap 13.7
124
Chap 13.6
123
Chap 13.5
122
Chap 13.4
121
Chap 13.3
120
Chap 13.2
119
Chap 13.1
118
Chap 13
117
Chap 12.9
116
Chap 12.8
115
Chap 12.7
114
Chap 12.6
113
Chap 12.5
112
Chap 12.4
111
Chap 12.3
110
Chap 12.2
109
Chap 12.1
108
Chap 12
107
Chap 11.9
106
Chap 11.8
105
Chap 11.7
104
Chap 11.6
103
Chap 11.5
102
Chap 11.4
101
Chap 11.3
100
Chap 11.2
99
Chap 11.1
98
Chap 11
97
Chap 10.9
96
Chap 10.8
95
Chap 10.7
94
Chap 10.6
93
Chap 10.5
92
Chap 10.4
91
Chap 10.3
90
Chap 10.2
89
Chap 10.1
88
Chap 10
87
Chap 9.9
86
Chap 9.8
85
Chap 9.7
84
Chap 9.6
83
Chap 9.5
82
Chap 9.4
81
Chap 9.3
80
Chap 9.2
79
Chap 9.1
78
Chap 9
77
Chap 8.9
76
Chap 8.8
75
Chap 8.7
74
Chap 8.6
73
Chap 8.5
72
Chap 8.4
71
Chap 8.3
70
Chap 8.2
69
Chap 8.1
68
Chap 8
67
Chap 7.9
66
Chap 7.8
65
Chap 7.7
64
Chap 7.6
63
Chap 7.5
62
Chap 7.4
61
Chap 7.3
60
Chap 7.2
59
Chap 7.1
58
Chap 7
57
Chap 6.9
56
Chap 6.8
55
Chap 6.7
54
Chap 6.6
53
Chap 6.5
52
Chap 6.4
51
Chap 6.3
50
Chap 6.2
49
Chap 6.1
48
Chap 6
47
Chap 5.9
46
Chap 5.8
45
Chap 5.7
44
Chap 5.6
43
Chap 5.5
42
Chap 5.4
41
Chap 5.3
40
Chap 5.2
39
Chap 5.1
38
Chap 5
37
Chap 4.9
36
Chap 4.8
35
Chap 4.7
34
Chap 4.6
33
Chap 4.5
32
Chap 4.4
31
Chap 4.3
30
Chap 4.2
29
Chap 4.1
28
Chap 4
27
Chap 3.9
26
Chap 3.8
25
Chap 3.7
24
Chap 3.6
23
Chap 3.5
22
Chap 3.4
21
Chap 3.3
20
Chap 3.2
19
Chap 3.1
18
Chap 3
17
Chap 2.9
16
Chap 2.8
15
Chap 2.7
14
Chap 2.6
13
Chap 2.5
12
Chap 2.4
11
Chap 2.3
10
Chap 2.2
9
Chap 2.1
8
Chap 1.8
7
Chap 1.7
6
Chap 1.6
5
Chap 1.5
4
Chap 1.3
3
Chap 1.2
2
Chap 1.1
1
Chap 1-4

Tất cả bàn luận!