Giáo Dục Chân Chính

Giáo Dục Chân Chính

Giáo Dục Chân Chính

Năm 2011, đạo luật cấm trừng phạt thân thể đã được thông qua tại Hàn Quốc. Đối với giáo dục, giáo viên không được phép ra lệnh hay đụng chạm thân thể học sinh. Lợi dụng điều này, lũ học sinh ranh ma đã và đang có những hàn vi xâm phạm thẩm quyền giáo dục một cách trầm trọng. Trước những mối nguy hại suy đồi về đạo đức và con người đã và đang chuẩn bị xảy ra. Để bảo vệ thẩm quyển giáo dục sắp sụp đổ, Na Hwajin, một thành viên của cục bảo vệ quyền giáo dục đã bắt đầu tiến hành "giáo dục chân chính", lập lại trật tự trường học.

Tất cả bàn luận!

Dịch Dao Chap 24

emo Cảm ơn add vì đã dịch ạ 


Hóng chap mới lém lun emo


 

C

chẩm bao Chap 24

cảm ơn vì đã dịch ạ huhu iu