Danh sách chap
Cấu hình
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 1
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 2
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 3
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 4
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 5
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 6
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 7
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 8
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 9
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 10
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 11
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 12
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 13
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 14
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 15
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 16
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 17
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 18
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 19
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 20
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 21
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 22
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 23
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 24
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 25
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 26
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 27
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 28
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 29
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 30
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 31
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 32
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 33
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 34
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 35
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 36
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 37
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 38
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 39
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 40
[Cung Công Công] Cherry To Skirt Chap 1 Trang 41

Thảo luận truyện

golgol Chap 1

Cảm ơn nhà dịch emo Yêu Yêu :")))


Nhưng thật sự thì... đây 1 chap mà đổi xưng hô mấy pic cuối thế nó cứ ... (sorry, đây là suy nghĩ riêng của mình thôi)... chối chối, ghê ghê ấy emo


Thích nét vẽ của tg, xin lót gạch đón chờ ủng hộ nhóm ạ emo

anhhehehe Chap 1

thích cái kết, nhẹ nhàng mà đâm xuyên con tim nhỏ bé của tôi rồi 


tks nhà dịch, tự nhiên đổi anh-em phát làm người ta thấy rợn hà, ngọt vỡi 

Hủ Nữ Otaku Chap 1

@hikaru273|403335:trap hay mà thím