Chọc Tức Vợ Yêu Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu Mua Một Tặng Một

Bạn trai bị cướp, cha mẹ xem thường sỉ nhục, tống cô ra nước ngoài du học không quản không hỏi tới! Tất cả mọi người đều cho rằng cô vị vứt bỏ chỉ có thể tự sinh tự diệt…. mới lạ! 5 năm sau Ninh Tịch hoa lệ quay về, cùng với tổng tài bá đạo Lục Đình Kiêu viết một đoạn nhân duyên hoan hỷ, vợ chồng liên thủ giẫm tất cả kẻ thù dưới chân! Cùng xem con đường ảnh hậu truyền kì của cựu lính đánh thuê Ninh Tịch! Cải biên từ tiểu thuyết [Cho em muôn trượng hào quang]

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Chọc Tức Vợ Yêu Mua Một Tặng Một

Chương mới nhất Chap 323 vào
371
Chap 323
370
Chap 322.2
369
Chap 322.1-718313
368
Chap 322.1
367
Chap 321.2
366
Chap 321
365
Chap 320
364
Chap 319
363
Chap 318
362
Chap 317.2
361
Chap 317
360
Chap 316.2
359
Chap 316
358
Chap 315.2
357
Chap 315
356
Chap 314.2
355
Chap 314
354
Chap 313.2
353
Chap 313
352
Chap 312.2
351
Chap 312
350
Chap 311.2
349
Chap 311
348
Chap 310.2
347
Chap 310
346
Chap 309.2
345
Chap 309
344
Chap 308.2
343
Chap 308
342
Chap 307.2
341
Chap 307
340
Chap 306.2
339
Chap 306
338
Chap 305.2
337
Chap 305
336
Chap 304.2
335
Chap 304.1
334
Chap 303.2
333
Chap 303.1
332
Chap 302.2
331
Chap 302.1
330
Chap 301.2
329
Chap 301.1
328
Chap 300.2
327
Chap 300.1
326
Chap 299.2
325
Chap 299.1
324
Chap 298.2
323
Chap 298.1
322
Chap 297.2
321
Chap 297.1
320
Chap 296.2
319
Chap 296.1
318
Chap 295.2
317
Chap 295.1
316
Chap 294.2
315
Chap 294.1
314
Chap 293.2
313
Chap 293.1
312
Chap 292.2
311
Chap 292.1
310
Chap 291.2
309
Chap 291.1
308
Chap 290.2
307
Chap 290.1
306
Chap 289.2
305
Chap 289.1
304
Chap 288.2
303
Chap 288.1
302
Chap 287.2
301
Chap 287.1
300
Chap 286.2
299
Chap 286.1
298
Chap 285.2
297
Chap 285.1
296
Chap 284
295
Chap 283.2
294
Chap 283.1
293
Chap 282.2
292
Chap 281
291
Chap 280.2
290
Chap 280.1
289
Chap 279.2
288
Chap 279.1
287
Chap 278
286
Chap 277.2
285
Chap 277.1
284
Chap 276.2
283
Chap 276.1
282
Chap 275.2
281
Chap 275.1
280
Chap 274.2
279
Chap 274.1
278
Chap 273.2
277
Chap 273.1
276
Chap 272.2
275
Chap 272.1
274
Chap 271.2
273
Chap 271.1
272
Chap 270.2
271
Chap 270.1
270
Chap 269.2
269
Chap 269.1
268
Chap 268.2
267
Chap 268.1
266
Chap 267.2
265
Chap 267.1
264
Chap 266.2
263
Chap 266.1
262
Chap 265.2
261
Chap 265.1
260
Chap 265
259
Chap 264
258
Chap 263
257
Chap 262
256
Chap 261
255
Chap 260
254
Chap 259
253
Chap 258
252
Chap 257
251
Chap 256
250
Chap 255
249
Chap 254
248
Chap 253
247
Chap 252
246
Chap 251
245
Chap 250
244
Chap 249
243
Chap 248
242
Chap 247
241
Chap 246
240
Chap 245
239
Chap 244
238
Chap 243
237
Chap 242
236
Chap 241
235
Chap 240
234
Chap 239
233
Chap 238
232
Chap 237
231
Chap 236
230
Chap 235
229
Chap 234
228
Chap 233
227
Chap 232
226
Chap 228
225
Chap 227
224
Chap 226
223
Chap 225
222
Chap 224
221
Chap 223
220
Chap 222
219
Chap 221
218
Chap 220
217
Chap 219
216
Chap 218
215
Chap 217
214
Chap 216
213
Chap 215
212
Chap 214
211
Chap 213
210
Chap 211
209
Chap 209
208
Chap 208
207
Chap 207
206
Chap 206
205
Chap 205
204
Chap 204
203
Chap 203
202
Chap 202
201
Chap 201
200
Chap 200
199
Chap 199
198
Chap 198
197
Chap 197
196
Chap 196
195
Chap 195
194
Chap 194
193
Chap 193
192
Chap 192
191
Chap 191
190
Chap 190
189
Chap 189
188
Chap 188
187
Chap 187
186
Chap 186
185
Chap 185
184
Chap 184
183
Chap 183
182
Chap 182
181
Chap 181
180
Chap 180
179
Chap 179
178
Chap 178
177
Chap 177
176
Chap 176
175
Chap 175
174
Chap 174
173
Chap 173
172
Chap 172
171
Chap 171
170
Chap 170
169
Chap 169
168
Chap 168
167
Chap 167
166
Chap 166
165
Chap 165
164
Chap 164
163
Chap 163
162
Chap 162
161
Chap 161
160
Chap 160
159
Chap 159
158
Chap 158
157
Chap 157
156
Chap 156
155
Chap 155
154
Chap 154
153
Chap 153
152
Chap 152
151
Chap 151
150
Chap 150
149
Chap 149
148
Chap 148
147
Chap 147
146
Chap 146
145
Chap 145
144
Chap 144
143
Chap 143
142
Chap 142
141
Chap 141
140
Chap 140
139
Chap 139
138
Chap 138
137
Chap 137
136
Chap 136
135
Chap 135
134
Chap 134
133
Chap 133
132
Chap 132
131
Chap 131
130
Chap 130
129
Chap 129
128
Chap 128
127
Chap 127
126
Chap 126
125
Chap 125
124
Chap 124
123
Chap 123
122
Chap 122
121
Chap 121
120
Chap 120
119
Chap 119
118
Chap 118
117
Chap 117
116
Chap 116
115
Chap 115
114
Chap 114
113
Chap 113
112
Chap 112
111
Chap 111
110
Chap 110
109
Chap 109
108
Chap 108
107
Chap 107
106
Chap 106
105
Chap 105
104
Chap 104
103
Chap 103
102
Chap 102
101
Chap 101
100
Chap 100
99
Chap 99
98
Chap 98
97
Chap 97
96
Chap 96
95
Chap 95
94
Chap 94
93
Chap 93
92
Chap 92
91
Chap 91
90
Chap 90
89
Chap 89
88
Chap 88
87
Chap 87
86
Chap 86
85
Chap 85
84
Chap 84
83
Chap 83
82
Chap 82
81
Chap 81
80
Chap 80
79
Chap 79
78
Chap 78
77
Chap 77
76
Chap 76
75
Chap 75
74
Chap 74
73
Chap 73
72
Chap 72
71
Chap 71
70
Chap 70
69
Chap 69
68
Chap 68
67
Chap 67
66
Chap 66
65
Chap 65
64
Chap 64
63
Chap 63
62
Chap 62
61
Chap 61
60
Chap 60
59
Chap 59
58
Chap 58
57
Chap 57
56
Chap 56
55
Chap 55
54
Chap 54
53
Chap 53
52
Chap 52
51
Chap 51
50
Chap 50
49
Chap 49
48
Chap 48
47
Chap 47
46
Chap 46
45
Chap 45
44
Chap 44
43
Chap 43
42
Chap 42
41
Chap 41
40
Chap 40
39
Chap 39
38
Chap 38
37
Chap 37
36
Chap 36
35
Chap 35
34
Chap 34
33
Chap 33
32
Chap 32
31
Chap 31
30
Chap 30
29
Chap 29
28
Chap 28
27
Chap 27
26
Chap 26
25
Chap 25
24
Chap 24
23
Chap 23
22
Chap 22
21
Chap 21
20
Chap 20
19
Chap 19
18
Chap 18
17
Chap 17
16
Chap 16
15
Chap 15
14
Chap 14
13
Chap 13
12
Chap 12
11
Chap 11
10
Chap 10
Ngoại truyện
9
Chap 9
8
Chap 8
7
Chap 7
6
Chap 6
5
Chap 5
4
Chap 4
3
Chap 3
2
Chap 2
1
Chap 1

Tất cả bàn luận!