CÁI THẾ ĐẾ TÔN

CÁI THẾ ĐẾ TÔN

CÁI THẾ ĐẾ TÔN

Một thiếu niên có ngoại hiệu vua ngủ phế vật , trong họa được phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái nhục thể vô song kỳ tài, hoành áp thiên địa, kiếm trảm tinh thần, ngàn vạn kỳ tài tại dưới chân hắn phủ phục run rẩy.

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh CÁI THẾ ĐẾ TÔN

Chương mới nhất Chap 206 vào
205
Chap 206
204
Chap 205
203
Chap 204
202
Chap 203
201
Chap 202
200
Chap 201
199
Chap 200
198
Chap 199
197
Chap 198
196
Chap 197
195
Chap 196
194
Chap 195
193
Chap 194
192
Chap 193
191
Chap 192
190
Chap 191
189
Chap 190
188
Chap 189
187
Chap 188
186
Chap 187
185
Chap 186
184
Chap 185
183
Chap 184
182
Chap 183
181
Chap 182
180
Chap 181
179
Chap 180
178
Chap 179
177
Chap 178
176
Chap 177
175
Chap 176
174
Chap 175
173
Chap 174
172
Chap 173
171
Chap 172
170
Chap 171
169
Chap 170
168
Chap 169
167
Chap 168
166
Chap 167
165
Chap 166
164
Chap 165
163
Chap 164
162
Chap 163
161
Chap 162
160
Chap 161
159
Chap 160
158
Chap 159
157
Chap 158
156
Chap 157
155
Chap 156
154
Chap 155
153
Chap 154
152
Chap 153
151
Chap 152
150
Chap 151
149
Chap 150
148
Chap 149
147
Chap 148
146
Chap 147
145
Chap 146
144
Chap 145
143
Chap 144
142
Chap 143
141
Chap 142
140
Chap 141
139
Chap 140
138
Chap 139
137
Chap 138
136
Chap 137
135
Chap 136
134
Chap 135
133
Chap 134
132
Chap 133
131
Chap 132
130
Chap 131
129
Chap 130
128
Chap 129
127
Chap 128
126
Chap 127
125
Chap 126
124
Chap 125
123
Chap 124
122
Chap 123
121
Chap 122
120
Chap 121
119
Chap 120
118
Chap 119
117
Chap 118
116
Chap 117
115
Chap 116
114
Chap 115
113
Chap 114
112
Chap 112
111
Chap 111
110
Chap 110
109
Chap 109
108
Chap 108
107
Chap 106
106
Chap 105
105
Chap 104
104
Chap 103
103
Chap 102
102
Chap 101
101
Chap 100
100
Chap 99
99
Chap 98
98
Chap 97
97
Chap 96
96
Chap 95
95
Chap 94
94
Chap 93
93
Chap 92
92
Chap 91
91
Chap 90
90
Chap 89
89
Chap 88
88
Chap 87
87
Chap 86
86
Chap 85
85
Chap 84
84
Chap 83
83
Chap 82
82
Chap 81
81
Chap 80
80
Chap 79
79
Chap 78
78
Chap 77
77
Chap 76
76
Chap 75
75
Chap 74
74
Chap 73
73
Chap 72
72
Chap 71
71
Chap 70
70
Chap 69
69
Chap 68
68
Chap 67
67
Chap 66
66
Chap 65
65
Chap 64
64
Chap 63
63
Chap 62
62
Chap 61
61
Chap 60
60
Chap 59
59
Chap 58
58
Chap 57
57
Chap 56
56
Chap 55
55
Chap 54
54
Chap 53
53
Chap 52
52
Chap 51
51
Chap 50
50
Chap 49
49
Chap 48
48
Chap 47
47
Chap 46
46
Chap 45
45
Chap 44
44
Chap 43
43
Chap 42
42
Chap 41
41
Chap 40
40
Chap 39
39
Chap 38
38
Chap 37
37
Chap 36
36
Chap 35
35
Chap 34
34
Chap 33
33
Chap 32
32
Chap 31
31
Chap 30
30
Chap 29
29
Chap 28
28
Chap 27
27
Chap 26
26
Chap 25
25
Chap 24
24
Chap 23
23
Chap 22
22
Chap 21
21
Chap 20
20
Chap 19
19
Chap 18
18
Chap 17
17
Chap 16
16
Chap 15
15
Chap 14
14
Chap 13
13
Chap 12
12
Chap 11
11
Chap 10
10
Chap 9
9
Chap 8
8
Chap 6
7
Chap 5
6
Chap 4
5
Chap 3
4
Chap 2
3
Chap 1.5
2
Chap 1-651065
1
Chap 1

Tất cả bàn luận!