Anh Hùng Yếu

Anh Hùng Yếu

Anh Hùng Yếu

Main là người nhỏ con nhưng giỏi dánh đấm . Từ khi chuyển vào trường thì lũ bắt nạt học sinh bị cho ra bã cả . Với một thể hình nhỏ bé cùng độ máu chó của mình , anh được gọi với cái tên Anh Hùng Yếu , dùng trí óc của mình đánh lại lũ bắt nạt .

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Anh Hùng Yếu

Chương mới nhất Chap 154 vào
153
Chap 154
152
Chap 153
151
Chap 152
150
Chap 151
149
Chap 150
148
Chap 149
147
Chap 148
146
Chap 147
145
Chap 146
144
Chap 145
143
Chap 144
142
Chap 143
141
Chap 142
140
Chap 141
139
Chap 140
138
Chap 139
137
Chap 138
136
Chap 137
135
Chap 136
134
Chap 135
133
Chap 134
132
Chap 133
131
Chap 132
130
Chap 131
129
Chap 130
128
Chap 129
127
Chap 128
126
Chap 127
125
Chap 126
124
Chap 125
123
Chap 125-658498
122
Chap 124
121
Chap 123
120
Chap 121
119
Chap 120
118
Chap 119
117
Chap 118
116
Chap 117
115
Chap 116
114
Chap 115
113
Chap 114
112
Chap 113
111
Chap 112
110
Chap 111
109
Chap 110
108
Chap 109
107
Chap 108
106
Chap 107
105
Chap 106
104
Chap 105
103
Chap 104
102
Chap 103
101
Chap 102
100
Chap 101
99
Chap 100
98
Chap 99
97
Chap 98
96
Chap 97
95
Chap 96
94
Chap 95
93
Chap 94
92
Chap 93
91
Chap 92
90
Chap 91
89
Chap 90
88
Chap 89
87
Chap 88
86
Chap 87
85
Chap 86
84
Chap 85
83
Chap 84
82
Chap 83
81
Chap 82
80
Chap 81
79
Chap 80
78
Chap 79
77
Chap 78
76
Chap 77
75
Chap 76
74
Chap 75
73
Chap 74
72
Chap 73
71
Chap 72
70
Chap 71
69
Chap 70
68
Chap 69
67
Chap 68
66
Chap 67
65
Chap 66
64
Chap 65
63
Chap 64
62
Chap 63
61
Chap 62
60
Chap 61
59
Chap 60
58
Chap 59
57
Chap 58
56
Chap 57
55
Chap 56
54
Chap 55
53
Chap 54
52
Chap 53
51
Chap 52
50
Chap 51
49
Chap 50
48
Chap 49
47
Chap 48
46
Chap 47
45
Chap 46
44
Chap 45
43
Chap 44
42
Chap 43
41
Chap 42
40
Chap 41
39
Chap 40
38
Chap 39
37
Chap 38
36
Chap 37
35
Chap 36
34
Chap 35
33
Chap 34
32
Chap 32
31
Chap 31
30
Chap 30
29
Chap 29
28
Chap 28
27
Chap 27
26
Chap 26
25
Chap 25
24
Chap 24
23
Chap 23
22
Chap 22
21
Chap 21
20
Chap 20
19
Chap 19
18
Chap 18
17
Chap 17
16
Chap 16
15
Chap 15
14
Chap 14
13
Chap 13
12
Chap 12
11
Chap 11
10
Chap 10
9
Chap 9
8
Chap 8
7
Chap 7
6
Chap 6
5
Chap 5
4
Chap 4
3
Chap 3
2
Chap 2
1
Chap 1

Tất cả bàn luận!