Danh sách chap
Cấu hình
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 1
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 2
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 3
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 4
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 5
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 6
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 7
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 8
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 9
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 10
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 11
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 12
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 13
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 14
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 15
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 16
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 17
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 18
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 19
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 20
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 21
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 22
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 23
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 24
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 25
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 26
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 27
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 28
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 29
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 30
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 31
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 32
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 33
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 34
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 35
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 36
[Akoyagai To Aumale Ebi] Hana To Mitsubachi – Haikyuu!! Dj Chap 1 Trang 37

Thảo luận truyện

bunnygo Chap 1

ahihi ,tui nghĩ thâm ý cụa ông tác giả lúc vẽ cây trên đầu hinata là...............................nói hinata đầu đất hihihi(trêu đấy .hinata cụa mị ciute thế cơ mà) 


 

thanhnomizu Chap 1

Ngọt tới sâu não

RinMai Chap 1

hoa cúc đã tàn vào phứt cuối...


một phút mặc niệm cho cúc của pé Hi-chan ... ( hoa trên đầu- ý em là thế...) 

Hủ Nữ Hàn Ngạn Chap 1

"hoa cúc" của Hinata màu tím nhỉ (ý tui là mấy cái bông trên đầu nhá~), bộ nì cutè dữ dội thật 

Eri Chap 1

thấy cảnh hoa với lá trên đầu Hin mà cứ nghĩ đến "đầu đất" emo