Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 1
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 2
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 3
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 4
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 5
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 6
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 7
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 8
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 9
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 10
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 11
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 12
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 13
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 14
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 15
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 16
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 17
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 18
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 19
Teacher, I Can't Understand Chap 2 Trang 20

Thảo luận truyện

ilu2608 Chap 2

emoHóng chap tt! :))))

Sunnnn cute Chap 2

sao ko có ảnh vậyemo

PT Ngọc My Chap 2

Ono cứ gọi " thầy ơi" thấy sao sao áemo


gọi sensei cho hayy aemo

Ẩns2 Chap 2

 not my style emo

Fanfiction Chap 2

Thầy chỉ lớn hơn học sinh có 4 tuổi thôi , thầy đừng quá căng thẳng emo

okinami yaoi Chap 2

sao mà cứ nói thầy ơi , thầy ơi nổi da gà

NgoLocPhacBien_69 Chap 2

@okinami yaoi|243829: Chính xác mik đọc đến khúc thầy ơi thầy ơi là da gà da vịt j đó nó nổi tùm lum tè le

01225546239 Chap 2

emoemoemoemo hơi bị sockemoemo


 

đam đam Chap 2

thầy ơi ~~~ ( tình thú thặc emoemo


 

shiba Chap 2

giây phút lên mây sắp bắt đầu rồiemo