Bloody Kiss -  Kyuuketsuki no Onegai

Bloody Kiss - Kyuuketsuki no Onegai

Bloody Kiss -  Kyuuketsuki no Onegai

Katsuragi Kiyo là một cô gái nghèo có hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le. Mới đây, được thừa hưởng một toà lâu đài - tài sản do người bà quá cố của cô để lại. Cô đã quyết định bán nó để lấy tiền học đại học. Nhưng khi đến đó thì ...

Tất cả bàn luận!