TONARI NO SEKI NO SATOU-SAN

TONARI NO SEKI NO SATOU-SAN

TONARI NO SEKI NO SATOU-SAN

Yamaguchi một chàng trai thông minh, ngồi cạnh cậu là satou-san người chẳng hề giỏi bất kì điều gì nhưng những hành động nhỏ và sự ân cần của cô từ từ thay đổi cảm xúc của Yamaguchi

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới