Warui Koto Zenbu

Warui Koto Zenbu

Warui Koto Zenbu

Hinako, chủ tịch hội học sinh, có một bí mật. Một bí mật về cố vấn của hội học sinh Yano-sensei,.
Một ngày, Chika- kun- thư kí hội học sinh đã bất ngờ phát hiện ra bí mật đó và ra đề một điều kiện để anh giữ bí mật thứ đó đã mở màn câu chuyện của hai người.

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới