Viễn Lâm Thiên Sơn

Viễn Lâm Thiên Sơn

Viễn Lâm Thiên Sơn

Tiểu thư chạy trốn tinh thông võ thuật và y thuật. Công tử thông minh bí ẩn. Yêu cùng thù hận đan xen... :3

Tất cả bàn luận!
A

Asuma Satomi Chap 4

ờ thì... có vẻ hay emo

A

akirahanatsuki Chap 4

hình như em thấy main nam ùi a

T

tanaka_suu Chap 4

- Douma truyện ngược nữ chính vờ lêu emo

T

Tenall Chap 3

uk hay đấy ta thích 

M

Mad Chap 3

Mụy hóng chap emo