Vân Thiên Dao

Hành trình kỳ huyễn tiên hiệp của song bào thai! Kiếp trước khổ tâm, đổi lại duyên nợ kiếp này. Tiền thế bản thân cùng đồ đệ kết thành đạo lữ, hiện tại lại nảy sinh tình cảm với muội muội... Biện Lệ Quân duy mỹ phái xin dốc hết sức lực, tạo nên vô số mối quan hệ tình cảm rối rắm, tình tiết nhẹ nhàng, khôi hài mà đau lòng, tuyệt đối đừng bỏ lỡ!

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới