Ức Vạn Song Bảo:Mami Bó Tay Trịu Trói

Ức Vạn Song Bảo:Mami Bó Tay Trịu Trói

Ức Vạn Song Bảo:Mami Bó Tay Trịu Trói

Sau khi bị em gái hãm hại,Thì Tinh đã trở thành một công cụ sinh dục người nào đó Đối phương tưởng răng cô là cam tâm tình nguyện, nhưng trên thực tế thì chỉ là trúng kế.Sau khi hạ Một đôi song bảo đáng yêu,cô cũng không có mang đi bất kỳ vật gì mà rời khỏi nơi này.Cho đến,gặp lại Lệ Bắc Tầm,thì hai người mới bắt đầu có tình yêu chân chính.

Truyện tranh Ức Vạn Song Bảo:Mami Bó Tay Trịu Trói

Chương mới nhất Chap 1 vào

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới