[TT8] - Không Thể Lên Đỉnh

[TT8] - Không Thể Lên Đỉnh

[TT8] - Không Thể Lên Đỉnh

Nhân vật chính của chúng ta bị xuất nhanh nhưng cho đến khi anh được một cuộc "chữa bệnh" đặc biệt, thì mọi chuyện đã thay đổi nhưng lại một vấn đề khác ập tới...

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới