Tôi Không Phải Quỷ Vương

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Tôi thực sự tái sinh vào một thế giới khác và trở thành Quỷ vương ! Và nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt loài người! Đợi đã, điều đó không đúng. Tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình? Tôi đã giết một ngàn đội quân con người bằng vụ nổ năng lượng của mình?! Đó là một tai nạn! Đó là lỗi của thánh tích! Tất cả là một sự hiểu lầm! Hahaha! Tại sao chúng ta không thể hòa hợp với nhau? Huh? Vậy nếu tôi là quỷ thì sao? Không có nghĩa là tôi thích làm những điều xấu! Argh! Tôi không xấu xa! Tôi không phải quỷ vương!

Truyện tranh Tôi Không Phải Quỷ Vương

Chương mới nhất Chap 35 vào
Chap 1
     0      0
Chap 2
     0      0
Chap 3.1
     0      0
Chap 3.2
     0      0
Chap 4.1
     0      0
Chap 4.2
     0      0
Chap 4.3
     0      0
Chap 5.1
     0      0
Chap 5.2
     0      0
Chap 6.1
     0      0
Chap 6.2
     0      0
Chap 7.1
     0      0
Chap 7.2
     0      0
Chap 8.1
     0      0
Chap 8.2
     0      0
Chap 9.1
     0      0
Chap 9.2
     0      0
Chap 10.1
     0      0
Chap 10.2
     0      0
Chap 11.1
     0      0
Chap 11.2
     0      0
Chap 12.1
     0      0
Chap 12.2
     0      0
Chap 13.1
     0      0
Chap 13.2
     0      0
Chap 14.1
     0      0
Chap 14.2
     0      0
Chap 15.1
     0      0
Chap 15.2
     0      0
Chap 16.1
     0      0
Chap 16.2
     0      0
Chap 17.1
     0      0
Chap 17.2
     0      0
Chap 18.1
     0      0
Chap 18.2
     0      0
Chap 19.1
     0      0
Chap 19.2
     0      0
Chap 20
     0      0
Chap 21
     0      0
Chap 22
     0      0
Chap 23
     0      0
Chap 24
     0      0
Chap 25
     0      0
Chap 26
     0      0
Chap 27
     0      0
Chap 28
     0      0
Chap 29
     0      0
Chap 30
     0      0
Chap 31
     0      0
Chap 32
     0      0
Chap 33
     0      0
Chap 34
     0      0
Chap 35
     0      0

Tất cả bàn luận!