Tôi Chiến Đấu Ở Thế Giới Bị Diệt Vong

Tôi Chiến Đấu Ở Thế Giới Bị Diệt Vong

Tôi Chiến Đấu Ở Thế Giới Bị Diệt Vong

Quái vật xuất hiện từ hầm ngục từ khắp nơi trên thế giới từ rất lâu về trước, nhân vật chính đã chiến đấu với các quái vật để giúp nhân loại sống sót nhưng cuối cùng lại bị chính thành viên trong đội phản bội.... Nhưng may mắn thay anh được tái sinh ở một cơ thể mới........

Truyện tranh Tôi Chiến Đấu Ở Thế Giới Bị Diệt Vong

Chương mới nhất Chap 2 vào

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới