THIÊN HẠ KIẾP

THIÊN HẠ KIẾP

THIÊN HẠ KIẾP

Tiêu Vũ, Ở trái đất là một thiên tài cờ vây, là một thiếu niên đam mê cờ. Bị một lão đầu râu bạc lừa gạt đến dị giới, còn gặp một bàn cờ quái dị ăn linh lực..., bàn cờ này còn giống như sắc phôi... Để xem thiếu niênthiên tài cờ vây ở thế kỷ 21 chúng ta chinh phục mỹ nữ ở dị giới như thế nào, đại hưng kỳ đạo!

Truyện tranh THIÊN HẠ KIẾP

Chương mới nhất Chap 38 vào
Chap 1
   
Chap 2
   
Chap 3
   
Chap 4
   
Chap 5
   
Chap 6
   
Chap 7
   
Chap 8
   
Chap 9
   
Chap 10
   
Chap 11
   
Chap 12
   
Chap 13
   
Chap 14
   
Chap 15
   
Chap 16
   
Chap 17
   
Chap 17.2
   
Chap 18
   
Chap 18.2
   
Chap 19B
   
Chap 19
   
Chap 20
   
Chap 20B
   
Chap 21B
   
Chap 21A
   
Chap 22B
   
Chap 22A
   
Chap 23A
   
Chap 23B
   
Chap 24
   
Chap 24B
   
Chap 25A
   
Chap 26
   
Chap 27
   
Chap 28
   
Chap 29
   
Chap 30
   
Chap 31
   
Chap 32
   
Chap 33
   
Chap 34
   
Chap 35
   
Chap 36
   
Chap 37
   
Chap 38
   

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới