Thần Trù Cuồng Hậu

Thần Trù Cuồng Hậu

Thần Trù Cuồng Hậu

Đã sớm nghe nói bắc yến vương hậu kiêu ngạo hống hách, ý thế lộng hành hậu cung, ức hiếp các tần phi. Quả nhiên ta tương kế tựu kế khiến cho nàng ta đả thương người khác! Lại mượn tay đánh một chưởng vào người nàng. Đáng lẽ với sức của ta, có thể ngay lập tức khiến ả lâm vào đường chết. nhưng không ngờ rằng lại không chết; hơn nữa lúc tỉnh dậy tính tình lại thay đổi?! Khí phách mỹ nữ xuyên về cổ đại, nạp mỹ nam vào hậu cung, đi lên đỉnh nhân sinh!

Tất cả bàn luận!
B

bemy2712

Hay quá điii

nguyetkhach Chap 7-408997

đợi mãi mới ra, cử tưởng là drop r chứ emo

F

farratan Chap 5.7

emocho nó ăn no chết 

F

farratan Chap 5.6

"báo lỗi" ở đâu thế emo

K

kyokokyo Chap 5.6

ko đọc đc truyệnemo


 

Thảo luận mới

B

bemy2712

Hay quá điii

nguyetkhach Chap 7-408997

đợi mãi mới ra, cử tưởng là drop r chứ emo

F

farratan Chap 5.7

emocho nó ăn no chết 

F

farratan Chap 5.6

"báo lỗi" ở đâu thế emo

K

kyokokyo Chap 5.6

ko đọc đc truyệnemo