TAM QUỐC CHÍ DỊ

Sau Tây Du, Tam Quốc Chí Dị là tác phẩm lớn năm 2019 của bộ đội Trịnh Kiện Hòa, Đặng Chí Huy. Truyện ra mắt đầu tháng 1.

Truyện tranh TAM QUỐC CHÍ DỊ

Chương mới nhất Chap 63.1 vào
Chap -0
   
Chap 1
   
Chap 2
   
Chap 3
   
Chap 4
   
Chap 5
   
Chap 6
   
Chap 7
   
Chap 8
   
Chap 9
   
Chap 10
   
Chap 11
   
Chap 12
   
Chap 13
   
Chap 14
   
Chap 15
   
Chap 16
   
Chap 17
   
Chap 18
   
Chap 18.2
   
Chap 19
   
Chap 20
   
Chap 21
   
Chap 22
   
Chap 23
   
Chap 24
   
Chap 25
   
Chap 26
   
Chap 27
   
Chap 28
   
Chap 29
   
Chap 30
   
Chap 31
   
Chap 32
   
Chap 32.2
   
Chap 33.1
   
Chap 33.2
   
Chap 34.1
   
Chap 34.2
   
Chap 35.1
   
Chap 35.2
   
Chap 36.1
   
Chap 36.2
   
Chap 37.1 - xung kính
   
Chap 37.2 - xung kính
   
Chap 38.1 - ngư lôi quy thiên
   
Chap 38.2 - ngự lôi quy thiên
   
Chap 39.1 - cạm bãy chết chóc
   
Chap 39.2 - cạm bãy chết chóc
   
Chap 40.1 - hoàng thành kinh biến
   
Chap 40.2 - hoàng thành kinh biến
   
Chap 41.1 - lựa chọn
   
Chap 41.2 - lựa chọn
   
Chap 42.1 - cài chết của lữ bố
   
Chap 42.2 - cái chết của lữ bố
   
Chap 43.1 - người một nhà
   
Chap 43.2 - người một nhà
   
Chap 44.1 - thú trong minh cảnh
   
Chap 44.2 - thú trong minh cảnh
   
Chap 45.1 - cực ác đồng minh
   
Chap 45.2 - cực ác đồng minh
   
Chap 46.1 - chiến thần
   
Chap 46.2 - chiến thần
   
Chap 47.1 - đoạt tình tuyệt nghĩa
   
Chap 47.2 - đoạt tình tuyệt nghĩa
   
Chap 48.1 - phản nghịch chi nghĩa
   
Chap 48.2 - phản nghịch chi nghĩa
   
Chap 49.1 - đại hắc long
   
Chap 49.2 - đại hắc long
   
Chap 50.1 - thời đại ma vương
   
Chap 50.2 - thời đại ma vương
   
Chap 51.1 - đệ nhất nhân
   
Chap 51.2 - đệ nhất nhân
   
Chap 52.1 - tâm thập thiên trùng thiên
   
Chap 52.2 - tâm thập thiên trùng thiên
   
Chap 53.1 - mãnh hổ tiến công
   
Chap 53.2 - mãnh hổ tiến công
   
Chap 54.1
   
Chap 54.1-443254 - lữ bố xuất trận
   
Chap 54.2 - lữ bố xuất trận
   
Chap 55 - Thiên Hạ Vô Song Đích Khiêu Chiến (1)
   
Chap 55.1 - thiên hạ vô song Đích khiêu chiến
   
Chap 55.2 - thiên hạ vô song Đích khiêu chiến
   
Chap 56
   
Chap 56.1 - Tối Cường Tam Huynh Đệ
   
Chap 56.2 - Tối Cường Tam Huynh Đệ
   
Chap 56.5
   
Chap 57
   
Chap 57.1 - Bạch Long Hiện
   
Chap 57.2 - Bạch Long Hiện
   
Chap 57.5
   
Chap 58
   
Chap 58.1 - Vô Nhân Chi Cảnh
   
Chap 58.2 - Vô Nhân Chi Cảnh
   
Chap 58.5
   
Chap 59
   
Chap 59.1 - Tiểu Bá Vương
   
Chap 60.1 - Cha Con Tốt (1)
   
Chap 60.2 - Cha Con Tốt (2)
   
Chap 61.1 - Hãm Trận Doanh (1)
   
Chap 61.2 - Hãm Trận Doanh (2)
   
Chap 62.1
   
Chap 62.2
   
Chap 63.1
   

Tất cả bàn luận!

raibowwings Chap 5

ui what the hell, Tả Từ trong game là tiên, giới tính nũ body chuẩn cmnl giờ lại bắt lưu bị làm Tả Từ loạn quá rồi.

Thảo luận mới