Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual

Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual

Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual

Tác phẩm Dung Dịch Thẫm Mỹ - Beauty Water, là 1 câu chuyện nhỏ trong series truyện ma - rùn rợn này: Tales Of The Unusual.
Nếu bạn đã xem qua Dung Dịch Thẫm Mỹ, thì bạn nên xem luôn cả series này, vì nó cùng 1 tác giả SUNGDAE OH, cùng bộ truyện. Còn nếu chưa, bạn cũng nên xem. Đó là những giây phúc trải nghiệm mới mẻ cho cuộc đời bạn!

Các tác giả dịch:
_ T.Nhi: Máy Chụp Ảnh Ma Quỷ
_ Bui Thuy Nga: Tiến Trình Tái Sinh, Vách đá...
_ Mi Lâm: NGưới đàn Ông và Con Chó - Đá chia sẻ giất mơ
_ Kiệt Lê Anh Nguyễn: Chat Room, Thuốc mọc tóc, Đá chi sẻ giất mơNgưiời đàn ông và con chó, Cấm trại, luật trừng phạt...
_ Tan Pham: Săn Ma (Ngôi nhà ma)
_ và nhiều dịch giả khác...

Truyện tranh Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual

Chương mới nhất Chap 255 vào
Chap 0 - Mở đầu
   
Chap 1 - Thư Viện Tử Thần P.2
   
Chap 2 - Thư Viện Tử Thần P.3
   
Chap 4 - Thư Viện tử thần P.4
   
Chap 5 - Thư Viện tử thần P.5
   
Chap 6 - Thư Viện tử thần P.6
   
Chap 7 - Thư Viện tử thần P.7
   
Chap 8 - Thư Viện tử thần P.8
   
Chap 9 - Thư Viện tử thần P.9
   
Chap 10 - Thư Viện tử thần P.10
   
Chap 11 - Sự cố tại châu Phi p.1
   
Chap 12 - Sự cố tại châu Phi p.2
   
Chap 13 - Sự cố tại châu Phi P.3 (Tiếng Việt)
   
Chap 14 - Sự cố tại châu Phi p.4
   
Chap 15 - Sự cố tại châu Phi p.5
   
Chap 16 - Sự cố tại châu Phi p.6
   
Chap 17 - Cách để giết một ảo thuật gia P.1
   
Chap 18 - Cách để giết một ảo thuật gia P.2
   
Chap 19 - Cách để giết một ảo thuật gia P.3
   
Chap 20 - Cách để giết một ảo thuật gia P.4
   
Chap 21 - Cách để giết một ảo thuật gia p.5
   
Chap 22 - Cách để giết một ảo thuật gia p.6
   
Chap 23 - Thang Máy Tái Sinh P.1
   
Chap 24 - Thang Máy Tái Sinh P.2
   
Chap 25 - Thang Máy Tái Sinh P.3
   
Chap 26 - Thang Máy Tái Sinh P.4
   
Chap 27 - Ký Ức Vợ Tôi P.1
   
Chap 28 - Ký Ức Vợ Tôi P.2
   
Chap 29 - Ký Ức Vợ Tôi P.3
   
Chap 30 - Ký Ức Vợ Tôi P.4
   
Chap 31 - Ký Ức Vợ Tôi P.5
   
Chap 32 - Ký Ức Vợ Tôi P.6
   
Chap 33-187867 - Cấm Trại P.1
   
Chap 34 - Cấm Trại P.2
   
Chap 35 - Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.1
   
Chap 76-187731 - Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.2
   
Chap 36 - Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.3
   
Chap 37 - Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.4
   
Chap 38 - Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.5
   
Chap 39 - Chiếc Bình Kỳ Lạ P.1
   
Chap 40 - Chiếc Bình Kỳ Lạ P.2
   
Chap 41 - Chiếc Bình Kỳ Lạ P.3
   
Chap 42 - Chiếc Bình Kỳ Lạ P.4
   
Chap 43 - Trúng Sô P.1
   
Chap 44 - Trúng Sô P.2
   
Chap 45 - Trúng Sô P.3
   
Chap 46 - Trúng Số P.4
   
Chap 47 - Trúng Số P.5
   
Chap 48 - Trúng Số P.6
   
Chap 49 - Săn Ma P.1
   
Chap 50 - Săn Ma P.2
   
Chap 51 - Săn Ma P.3
   
Chap 52 - Săn Ma P.4
   
Chap 53 - Săn Ma P.5
   
Chap 54 - Bức Tranh P.1
   
Chap 55 - Bức Tranh P.2
   
Chap 56 - Tiến Trình Tái Sinh 1
   
Chap 57 - Tiến Trình Tái Sinh 2
   
Chap 58 - Tiến Trình Tái Sinh 3
   
Chap 59 - Tiến Trình Tái Sinh 4
   
Chap 60 - Tiến Trình Tái Sinh 5
   
Chap 61 - Quy Trình Tái Sinh P.6
   
Chap 62 - Quy Trình Tái Sinh P.7
   
Chap 63 - Quy Trình Tái Sinh P.8
   
Chap 64 - The chat room
   
Chap 65 - Cuồn Sát Thịnh Nộ P.1
   
Chap 66 - Cuồn Sát Thịnh Nộ P.2
   
Chap 67 - Cuồn Sát Thịnh Nộ P.3
   
Chap 68 - Luật trừng phạt
   
Chap 69 - Dung Dịch Thẫm Mỹ P.1
   
Chap 70 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.2
   
Chap 71 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.3
   
Chap 72 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.4
   
Chap 73 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.5
   
Chap 74 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.6
   
Chap 75 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.7
   
Chap 2-187885 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.8
   
Chap 77 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.9
   
Chap 78 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.10
   
Chap 79 - Dung Dịch Thẫm Mỹ p.11
   
Chap 80 - Thuốc Mọc Tóc
   
Chap 81 - Người đàn ông và con chó P.1
   
Chap 82 - Người đàn ông và con chó P.2
   
Chap 51-187695 - Người đàn ông và con chó P.3
   
Chap 84 - Người đàn ông và con chó P.4
   
Chap 85 - Người đàn ông và con chó P.5
   
Chap 86 - Người đàn ông và con chó P.6
   
Chap 18-187699 - Người đàn ông và con chó P.7
   
Chap 88 - Người đàn ông và con chó P.8
   
Chap 89 - Đá chia sẻ-giất mơ p.1
   
Chap 90 - Đá chia sẻ-giất mơ p.2
   
Chap 91 - Đá chia sẻ-giất mơ p.3
   
Chap 92 - Đá chia sẻ-giất mơ p.4
   
Chap 93 - Hát giống tái sinh P.1
   
Chap 94 - Hát giống tái sinh P.2
   
Chap 95 - Hát giống tái sinh P.3
   
Chap 96 - Phần Mềm Ma Quỷ
   
Chap 97 - Máy chụp ảnh ma quỷ P.1
   
Chap 98 - Máy chụp ảnh ma quỷ P.2
   
Chap 99 - Cây viết của Yayce
   
Chap 100 - Cây viết của Yayce p.2
   
Chap 101 - Cây Viết Của Yayce P.3
   
Chap 102 - Cây Viết Của Yayce P.4
   
Chap 103 - Mất ngủ
   
Chap 104 - Đột Nhập P.1
   
Chap 105 - Đột Nhập P.2
   
Chap 106 - Máy Điều Khiển Giất Mơ P.1
   
Chap 107 - Máy Điều Khiển Giất Mơ p.2 (ENGLISH)
   
Chap 108 - Máy Điều Khiển Giất Mơ p.3
   
Chap 109 - Máy Điều Khiển Giất Mơ P.4
   
Chap 110 - Máy Điều Khiển Giất Mơ P.5
   
Chap 111 - Đội Quân Hành Tinh 'Taletron' P.1
   
Chap 112 - Đội quân Hành tinh 'Taletron' P.2
   
Chap 113 - Đội quân Hành tinh 'Taletron' P.3
   
Chap 114 - Đội quân Hành tinh 'Taletron' P.4
   
Chap 115 - Xúc sắc xương
   
Chap 116 - Xúc sắc xương P.2
   
Chap 117 - Xúc sắc xương P.3
   
Chap 118 - Xúc sắc xương P.4
   
Chap 119 - Thư viện của Kiveiru
   
Chap 120 - Thư viện của Kiveiru P.2
   
Chap 121
   
Chap 122 - Thư viện của Kiveiru P.4
   
Chap 123
   
Chap 124 - Thư viện của Kiveiru P.6
   
Chap 125 - Thư viện của Kiveiru P.7
   
Chap 126
   
Chap 127
   
Chap 128
   
Chap 129 - Những bức vẽ - P.1
   
Chap 130 - Những Bức Tranh P.2
   
Chap 131 - Kẻ ẩn Nấp P.1
   
Chap 132 - Kẻ ẩn Nấp P.2
   
Chap 133 - Kẻ ẩn Nấp P.3
   
Chap 134 - Kẻ ẩn Nấp P.4
   
Chap 135 - Động Vật Tóc Giả P.1
   
Chap 136 - Động Vật Tóc Giả P.2
   
Chap 137 - Động Vật Tóc Giả P.3
   
Chap 138 - Linh Hồn ở Tương Lai P.1
   
Chap 139 - Linh Hồn ở Tương Lai P.2
   
Chap 140 - Linh Hồn ở Tương Lai P.3
   
Chap 141 - Linh hồn tương lai P.4
   
Chap 142 - Linh hồn tương lai P.5
   
Chap 148 - Thiết bị dịch chuyển
   
Chap 149 - Thiết bị dịch chuyển P.2
   
Chap 150 - Người Dịch Chuyển P.3
   
Chap 151 - Người Dịch Chuyển P.4
   
Chap 152 - Hạt Giống Máu P.1
   
Chap 153 - Hạt Giống Máu P.2
   
Chap 154 - Hạt Giống Máu P.3
   
Chap 155 - Mini-me P.1
   
Chap 156 - Mini-me P.2
   
Chap 157 - Ma Dọn Nhà P.1
   
Chap 158 - Ma Dọn Nhà P.2
   
Chap 159 - Bưu Kiện P.1
   
Chap 160 - Bưu Kiện P.2
   
Chap 161 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.1
   
Chap 162 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.2
   
Chap 163 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.3
   
Chap 164 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.4
   
Chap 165 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.5
   
Chap 166 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.6
   
Chap 167 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.7
   
Chap 168 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.8
   
Chap 169 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.9
   
Chap 170 - Thuốc Trường Sinh Bất Lão P.10
   
Chap 171 - Một Bữa ăn đặc Biệt P.1
   
Chap 172 - Một Bữa ăn đặc Biệt P.2
   
Chap 173 - Bẫy Linh Hồn P.1
   
Chap 174 - Bẫy Linh Hồn P.2
   
Chap 175 - Bẫy Linh Hồn P.3
   
Chap 176 - Bẫy Linh Hồn P.4
   
Chap 177 - Cái Lỗ P.1
   
Chap 178 - Cái Lỗ P.2
   
Chap 179 - Ma Thiết Kế
   
Chap 180 - Ghost Design P.1
   
Chap 181 - Ghost Design P.2 (end)
   
Chap 182 - Nhà Nghỉ Vàng P.1
   
Chap 183 - Nhà Nghỉ Vàng P.2
   
Chap 184 - Nhà Nghỉ Vàng P.3
   
Chap 185 - Nhà Nghỉ Vàng P4
   
Chap 186 - 14K
   
Chap 187 - 14K Part 2
   
Chap 188 - 14K Part 3
   
Chap 189 - 14K Par4
   
Chap 190 - 14K Part 5
   
Chap 191 - 14K Part 6
   
Chap 192 - Con Bọ P1
   
Chap 193 - Con Bọ P2
   
Chap 194 - Vết Khâu P1
   
Chap 195 - Vết Khâu P2
   
Chap 196 - Vết Khâu P3
   
Chap 197 - Vết Khâu P4
   
Chap 198 - Vết Khâu P5
   
Chap 199 - Vết Khâu P6
   
Chap 200 - Vết Khâu P7
   
Chap 201 - Chiếc Hộp P1
   
Chap 202 - Chiếc Hộp P2
   
Chap 203 - Chiếc Hộp P3
   
Chap 204 - Chiếc Hộp P4
   
Chap 205 - Tóc P1
   
Chap 206-411537 - Tóc P2
   
Chap 207 - Tóc P3
   
Chap 208 - More day
   
Chap 209 - More day P2
   
Chap 210 - More day P3
   
Chap 211 - virus khí gaz P1
   
Chap 212 - Virus Có Ga
   
Chap 213 - Giam cầm P1
   
Chap 214 - giam cầm P2
   
Chap 215 - Giam Cầm P3
   
Chap 216 - Nhân Môn P1
   
Chap 217 - Nhân Môn P2
   
Chap 218 - Nhân Môn P3
   
Chap 219 - Nhân Môn P4
   
Chap 220 - Nhân Môn P5
   
Chap 221 - Nhân Môn P6
   
Chap 222 - Nhân Môn P7
   
Chap 223 - Giải Đấu P1
   
Chap 224 - Giải Đấu P2
   
Chap 225 - Bệnh Viện Dị Thường P1
   
Chap 226 - Bệnh Viện Dị Thường P2
   
Chap 227 - Núi Sinh Trưởng P1
   
Chap 228 - Núi Sinh Trưởng P2
   
Chap 229 - Núi Sinh Trưởng P3
   
Chap 230 - Bạn Bè P1
   
Chap 231 - Bạn Bè P2
   
Chap 232 - Dưa Hấu P1
   
Chap 233 - Dưa Hấu P2
   
Chap 234 - Nhiễm Trùng Não P1
   
Chap 235 - Nhiễm Trùng Não P2
   
Chap 236 - Nhiễm Trùng Não P3
   
Chap 237 - Nhiễm Trùng Não P4
   
Chap 238 - Sự Đổi Thay P1
   
Chap 239 - Sự Đổi Thay P2
   
Chap 240 - Cậu Bé Và Tên Sát Nhân P1
   
Chap 241 - Cậu Bé Và Tên Sát Nhân P2
   
Chap 242 - Cậu Bé Và Tên Sát Nhân P3
   
Chap 243 - Cậu Bé Và Tên Sát Nhân P4
   
Chap 244 - Cậu Bé Và Tên Sát Nhân P5
   
Chap 245 - Cậu Bé Và Tên Sát Nhân P6
   
Chap 246 - Cậu Bé Và Tên Sát Nhân P7
   
Chap 247 - Acc Plant 1
   
Chap 248 - Acc Plant 2
   
Chap 249 - Acc Plant 3
   
Chap 250 - Acc Plant 4
   
Chap 251 - Acc Plant 5
   
Chap 252 - Acc Plant 6
   
Chap 253 - Tiệm Văn Phòng Phẩm P1
   
Chap 254 - Tiệm Văn Phòng Phẩm P2
   
Chap 255 Mới - Nam Châm P1
   

Tất cả bàn luận!
C

cowboyps Chap 42

emo bình triệu won kiểu gì thua cái đầu thằng nhóc 

C

cowboyps Chap 16

Khuôn mặt dell-tin-đc :))

C

cuami1234 Chap 32

đây có phải truyện kinh dị không?


S

Sen Mai. Chap 140

Muốn tìm cách bảo vệ cô gái đó? Tốt nhất là đừng nhé, chàng trai.  emo


Anh sẽ chết với cái lòng tốt nửa vời đó đấy.  emo

T

tranbeo169 Chap 16

Cảnh giới thượng thừa của troll là đây

C

chisu Chap 114

Điz mọe HOANG ĐƯỜNG emo

S

Sen Mai. Chap 138

Nếu anh này mà có chết thì hẳn là phải chết ghê lắm. Cổ gì mà vặn vẹo hết lại luôn. emo

A

Akira Yue Chap 137

Có lẽ là chú nên cưới cô ấy luôn cho lành

S

Sen Mai. Chap 137

Rồi, xác định là hai con tóc giả này yêu nhau rồi.  emo

M

Milk Café Chap 134

Ủa, kết thúc j kỳ vại? emo

N

nhoxlun3112 Chap 130

trời ơi chap này buồn quạ

Trang (8): [1] 2 3 4 5 6 » Cuối

Thảo luận mới

C

cowboyps Chap 42

emo bình triệu won kiểu gì thua cái đầu thằng nhóc 

C

cowboyps Chap 16

Khuôn mặt dell-tin-đc :))

C

cuami1234 Chap 32

đây có phải truyện kinh dị không?


S

Sen Mai. Chap 140

Muốn tìm cách bảo vệ cô gái đó? Tốt nhất là đừng nhé, chàng trai.  emo


Anh sẽ chết với cái lòng tốt nửa vời đó đấy.  emo

T

tranbeo169 Chap 16

Cảnh giới thượng thừa của troll là đây

C

chisu Chap 114

Điz mọe HOANG ĐƯỜNG emo

S

Sen Mai. Chap 138

Nếu anh này mà có chết thì hẳn là phải chết ghê lắm. Cổ gì mà vặn vẹo hết lại luôn. emo

A

Akira Yue Chap 137

Có lẽ là chú nên cưới cô ấy luôn cho lành

S

Sen Mai. Chap 137

Rồi, xác định là hai con tóc giả này yêu nhau rồi.  emo

M

Milk Café Chap 134

Ủa, kết thúc j kỳ vại? emo

N

nhoxlun3112 Chap 130

trời ơi chap này buồn quạ