Shounen No Kyoukai

Shounen No Kyoukai

Shounen No Kyoukai

Yuka là bạn nối khố của một Kaoru nhút nhát và trầm tính. Khi hai người lên sơ trung, Yuka lại quyết định tuyệt giao với Kaoru. Cuộc đời của hai người bắt đầu thay đổi sau buổi xét nghiệm giới tính

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới