Quyền Bá Thiên Hạ Hựu Tam Đỉnh

Quyền Bá Thiên Hạ Hựu Tam Đỉnh

Quyền Bá Thiên Hạ Hựu Tam Đỉnh

Võ Quyền - Hựu Tam Đỉnh truyện, kể về bí mật của Quỷ Tinh Phù! Tổ chức Thú Liệp xuất hiện! Chiến đấu toàn võ hóa cũng xuất hiện! Hựu Tam Đỉnh năm xưa rời khỏi Võ Môn đã xảy ra chuyện gì? Thú Liệp là một tổ chức như thế nào? Lại có liên quan gì đến Anh Võ? Đón xem trọn bộ tại beeng.net nha.

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ Hựu Tam Đỉnh

Chương mới nhất Chap 2 vào

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới