Jinrou Game - The Beast Side

Jinrou Game - The Beast Side

Jinrou Game - The Beast Side

Trong trò chơi này, chúng ta có 12 người chơi, cùng với cả 3 ma sói, họ lại đến cùng một ngôi trường, điều gì sẽ xảy ra?

Tất cả bàn luận!
S

sacsacsac

Xem thêm clip tại đây:
http://khoehang2k.xyz 


Link dự phòng:
http://lauxanh2k.xyz

Thảo luận mới

S

sacsacsac

Xem thêm clip tại đây:
http://khoehang2k.xyz 


Link dự phòng:
http://lauxanh2k.xyz