NUKENAI SEIKEN-CHAN

NUKENAI SEIKEN-CHAN

NUKENAI SEIKEN-CHAN

SƠ LƯỢC
Giống như Excalibur, Excalia này cần phải được rút khỏi một thứ gì đó... một bệ đỡ. Nhưng vấn đề là, đối với Seiken-chan thì bệ đỡ là quần lót của cô ấy.
Note: Seiken nghĩa là thánh kiếm.

Tất cả bàn luận!