Nguyên Tôn

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh…

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh.

Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Truyện tranh Nguyên Tôn

Chương mới nhất Chap 263 vào
Chap 1
   
Chap 2
   
Chap 3
   
Chap 4
   
Chap 5
   
Chap 6
   
Chap 7
   
Chap 8
   
Chap 9
   
Chap 10
   
Chap 11
   
Chap 12
   
Chap 13
   
Chap 14
   
Chap 15
   
Chap 16
   
Chap 17
   
Chap 18
   
Chap 19
   
Chap 20
   
Chap 21
   
Chap 22
   
Chap 23
   
Chap 24
   
Chap 25
   
Chap 26
   
Chap 27
   
Chap 28
   
Chap 29
   
Chap 30
   
Chap 31
   
Chap 32
   
Chap 33
   
Chap 34
   
Chap 35
   
Chap 36
   
Chap 37
   
Chap 38
   
Chap 39
   
Chap 40
   
Chap 41
   
Chap 42
   
Chap 43
   
Chap 44
   
Chap 45
   
Chap 46
   
Chap 47
   
Chap 48
   
Chap 49
   
Chap 50
   
Chap 51
   
Chap 52
   
Chap 53
   
Chap 54
   
Chap 55
   
Chap 56
   
Chap 57
   
Chap 58
   
Chap 59
   
Chap 60
   
Chap 61
   
Chap 62
   
Chap 63
   
Chap 64
   
Chap 65
   
Chap 66
   
Chap 67
   
Chap 68
   
Chap 69
   
Chap 70
   
Chap 71
   
Chap 72
   
Chap 73
   
Chap 74
   
Chap 75
   
Chap 76
   
Chap 77
   
Chap 78
   
Chap 79
   
Chap 80
   
Chap 81
   
Chap 82
   
Chap 83
   
Chap 84
   
Chap 85
   
Chap 86
   
Chap 87
   
Chap 88
   
Chap 89
   
Chap 90
   
Chap 91
   
Chap 92
   
Chap 93
   
Chap 94
   
Chap 95
   
Chap 96
   
Chap 97
   
Chap 98
   
Chap 99
   
Chap 100
   
Chap 101
   
Chap 102
   
Chap 103
   
Chap 104
   
Chap 105
   
Chap 106
   
Chap 107
   
Chap 108
   
Chap 109
   
Chap 110
   
Chap 111
   
Chap 112
   
Chap 113
   
Chap 114
   
Chap 115
   
Chap 116
   
Chap 117
   
Chap 118
   
Chap 119
   
Chap 120
   
Chap 121
   
Chap 122
   
Chap 123
   
Chap 124
   
Chap 125
   
Chap 126
   
Chap 127
   
Chap 128
   
Chap 129
   
Chap 130
   
Chap 131
   
Chap 132
   
Chap 134
   
Chap 135
   
Chap 136
   
Chap 137
   
Chap 138
   
Chap 139
   
Chap 140
   
Chap 141
   
Chap 142
   
Chap 143
   
Chap 144
   
Chap 145
   
Chap 146
   
Chap 147
   
Chap 148
   
Chap 149
   
Chap 150
   
Chap 151
   
Chap 152
   
Chap 153
   
Chap 154
   
Chap 155
   
Chap 156
   
Chap 157
   
Chap 158
   
Chap 159
   
Chap 160
   
Chap 161
   
Chap 162
   
Chap 163
   
Chap 164
   
Chap 165
   
Chap 166
   
Chap 167
   
Chap 168
   
Chap 169
   
Chap 170
   
Chap 171
   
Chap 172
   
Chap 173
   
Chap 174
   
Chap 175
   
Chap 176
   
Chap 177
   
Chap 178
   
Chap 179
   
Chap 180
   
Chap 181
   
Chap 182
   
Chap 183
   
Chap 184
   
Chap 185
   
Chap 186
   
Chap 187
   
Chap 188
   
Chap 189
   
Chap 190
   
Chap 191
   
Chap 192
   
Chap 193
   
Chap 194
   
Chap 195
   
Chap 196
   
Chap 197
   
Chap 198
   
Chap 199
   
Chap 200
   
Chap 201
   
Chap 202
   
Chap 203
   
Chap 204
   
Chap 205
   
Chap 206.1 - Kì thi bắt đầu
   
Chap 206.2
   
Chap 207.1 - Con mồi thứ hai
   
Chap 207.2
   
Chap 208.2
   
Chap 209.1 - Thiên lôi huyền hỏa kết giới
   
Chap 209.2 - Video - Uy lực của thiên lôi huyền hỏa
   
Chap 210.1
   
Chap 210.2 - Chạm trán Từ Viêm
   
Chap 211 - Lực đấu Từ Viêm
   
Chap 211.1 - Lực đấu Từ Viêm
   
Chap 211.2 - Kiên cường chống đỡ
   
Chap 212.1 - Nguyên khí đối đầu
   
Chap 212.2 - Oán long độc bá đạo
   
Chap 213.1 - Vị trí đứng đầu
   
Chap 213.2 - Vị trí đầu
   
Chap 214.1 - Ngọn núi bị phong ấn
   
Chap 214.2 - Thái ất thanh mộc ngân
   
Chap 215.1 - Thiên công
   
Chap 215.2 - Luyện hóa nguyên tinh đan
   
Chap 216.1 - Áp chế oán long độc
   
Chap 216.2 - Phương pháp thu phục oán long độc
   
Chap 217.1 - Hai vị đội trưởng
   
Chap 217.2 - Xác định danh ngạch
   
Chap 218.1 - Tranh chấp
   
Chap 218.2 - RIP vương lỗi
   
Chap 219.1 - Huyền mãng đại kim chung!
   
Chap 219.2 - Xác định danh ngạch
   
Chap 220.1 - Yêu Yêu rời núi
   
Chap 220.2 - Người quen cũ
   
Chap 221.1 - Phân phối nhiệm vụ
   
Chap 221.2 - Đánh cược
   
Chap 222.1 - Đổ viêm thạch
   
Chap 222.2 - Chiến lợi phẩm
   
Chap 223.1 - Tiến hóa hiện ra
   
Chap 223.2 - Hấp thu thú hồn tinh
   
Chap 224.1 - Thú triều kéo tới
   
Chap 224.2 - Tiến hóa thiên nguyên binh
   
Chap 225.1 - Uy lực của Thiên nguyên bút
   
Chap 225.2 - Văn thứ năm của thiên nguyên bút - Phá nguyên
   
Chap 226.1 - Thánh cung động thủ
   
Chap 226.2 - Dương Huyền
   
Chap 227 - Video - a - Cả đoàn bị diệt
   
Chap 227.2
   
Chap 227.5
   
Chap 228.5
   
Chap 229
   
Chap 230 - Dùng hết thủ đoạn
   
Chap 230.2 - Một luồng thanh hỏa đốt cốt giáp
   
Chap 231 - Ngân Ánh kích xuất
   
Chap 232 - Luận công
   
Chap 233 - Hối đoái thiên công
   
Chap 233.5 - Long lân hòe thụ
   
Chap 234 - Video- Lông Lân Hòe Thụ
   
Chap 234.5-532836 - Video - lấy vảy gỗ
   
Chap 235
   
Chap 235.5
   
Chap 236
   
Chap 236.5
   
Chap 237
   
Chap 237.5
   
Chap 238
   
Chap 238.5
   
Chap 239
   
Chap 239.5
   
Chap 240
   
Chap 240.5
   
Chap 241
   
Chap 241.5
   
Chap 242
   
Chap 242.5
   
Chap 243
   
Chap 243.5
   
Chap 244
   
Chap 244.5
   
Chap 245
   
Chap 245.5
   
Chap 246
   
Chap 246.5
   
Chap 247
   
Chap 247.5
   
Chap 248
   
Chap 248.5
   
Chap 249
   
Chap 249.5
   
Chap 250
   
Chap 250.5
   
Chap 251
   
Chap 251.5
   
Chap 252
   
Chap 252.5
   
Chap 253
   
Chap 253.5
   
Chap 254
   
Chap 254.5
   
Chap 255
   
Chap 255.5
   
Chap 256
   
Chap 256.5
   
Chap 257
   
Chap 257.5
   
Chap 258
   
Chap 258.5
   
Chap 259
   
Chap 260
   
Chap 261
   
Chap 261.5
   
Chap 262
   
Chap 262.5
   
Chap 263
   

Tất cả bàn luận!

thuốc an thần Chap 241

mình góp ý vậy thôi, luôn ủng hộ nhóm dịch nhe

thuốc an thần Chap 241

so với đầu truyện thì dịch truyền càng ngày càng ko hay 


?" toang rồi nguyên ơi" " được voi đòi 2 bà tưng"   

Trang (5): [1] 2 3 4 5 » Cuối

Thảo luận mới