Mrs. Deadpool And The Howling Commandos

Mrs. Deadpool And The Howling Commandos

Mrs. Deadpool And The Howling Commandos

Deadpool đã chết, đa vũ trụ bị hủy diệt, vợ của Deadpool giờ trở thành vợ của Dracula, và nhiều chuyện hay ho khác cũng diễn ra với Mrs.Deadpool trong thế giới Battleworld này.

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới