GIRLS Und PANZER: Chi-HaTan Academy Aggressive (Doujinshi)

GIRLS Und PANZER: Chi-HaTan Academy Aggressive (Doujinshi)

GIRLS Und PANZER: Chi-HaTan Academy Aggressive (Doujinshi)

SƠ LƯỢC
Doujinshi tổng hợp các câu chuyện nhỏ về cuộc sống thường nhật của những học sinh tại học viện Chi-HaTan

Tất cả bàn luận!