Loki: Agent Of Asgard

Loki: Agent Of Asgard

Loki: Agent Of Asgard

Khi Thập Giới đối mặt với những giờ cuối cùng của mình, kẻ thù xưa của họ diễu hành trên Asgardia tìm kiếm một sự trả thù cuối cùng...bao gồm cả vua Loki - hẹp hòi hơn, điên hơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết! Trong khi đó - điều gì đã xảy ra với Loki của chúng ta? Kết thúc đã đến sớm cho kẻ lừa đảo yêu thích của mọi người ư?

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới