Lão Công,gặp Nhau Ở Trang Nhất

Lão Công,gặp Nhau Ở Trang Nhất

Lão Công,gặp Nhau Ở Trang Nhất

【 Độc nhất vô nhị / Mỗi thứ tư, năm đổi mới 】 Từ khi gặp mộ vũ,Tổng tài điệu thấp Hàn Tinh Hòa của giới đá quý ngày ngày được lên trang nhất. Có thể nhẫn nại nhưng thì có thể nhẫn nhục, hắn quyết định lật ngược tình thế từ phòng thủ thành tiến công , làm một việc đại sự, trực tiếp tuyên bố tin tức kết hôn!.......

Truyện tranh Lão Công,gặp Nhau Ở Trang Nhất

Chương mới nhất Chap 1 vào

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới