Lăng Viêm Truyện

Lăng Viêm Truyện

Lăng Viêm Truyện

Ở vùng đất cực hàn Bắc Địch Châu xa xôi, có một đại lục băng tuyết do 13 Đường Hội gia tộc phụ trách quản llý, thống lĩnh 13 Đường Hội là Quỷ Sùng Thái Bảo. Thái Bảo đời trước mất tích, gây ra tìh trạng hỗn loạn, một thiếu niên thay đổi cả số mạng của đại lục, Nhị Thiếu Gia của Thần Mạc Đường Lăng Viêm.

Tất cả bàn luận!