Kodomo No Jikan: Houkago

Đây là những bộ sưu tập các oneshots khác nhau, 4-komas và các câu chuyện bên lề của kodomo no jikan

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới