PHÒNG KHÁM KINH DỊ

PHÒNG KHÁM KINH DỊ

PHÒNG KHÁM KINH DỊ

Câu chuyện thường ngày về việc khám chữa bệnh 1 phòng khám nọ.

Truyện tranh PHÒNG KHÁM KINH DỊ

Chương mới nhất Chap 56 vào
Chap 1 - Bộ não la hét
   
Chap 2 - Cơn đau rẻ tiền
   
Chap 3 - Dưới cầu thang
   
Chap 4 - Trầm cảm
   
Chap 5 - Bãi biển
   
Chap 6 - Cười
   
Chap 7 - Sâu chữ
   
Chap 8 - Ngân hàng thành phố
   
Chap 9 - Cây tiền
   
Chap 9.5
   
Chap 10 - Gỉa thiết của bạn là gì?!
   
Chap 11 - Điểm nhìn
   
Chap 12 - Last Fantasy Online
   
Chap 13 - Người mới
   
Chap 14 - Cục thịt
   
Chap 15 - Qúai vật xấu xí
   
Chap 16 - Meow
   
Chap 17 - Thích xem phim
   
Chap 18 - Knok Knock
   
Chap 19 - EXP Bar
   
Chap 20 - Ông
   
Chap 21 - Nhện người
   
Chap 22 - Hút thuốc
   
Chap 23 - Số phận của loài người
   
Chap 24 - Trick or Treat
   
Chap 25 - Cười
   
Chap 26 - Viên thuốc
   
Chap 27 - Quái thai P1
   
Chap 28 - Quái thai P2
   
Chap 29 - Quái thai P3
   
Chap 30 - Quái thai P4
   
Chap 31 - Quý Ngài Yellow
   
Chap 32 - Hoài niệm
   
Chap 33 - Cỗ máy trải nghiệm
   
Chap 34
   
Chap 35
   
Chap 36
   
Chap 37 - Thành phố đột biến
   
Chap 38 - Nước tăng lực
   
Chap 39 - Mọt sách [Pt. 1]
   
Chap 40 - Mọt sách [Pt. 2]
   
Chap 41 - Chiếc lồng bằng thịt
   
Chap 42 - Góc tường
   
Chap 43 - Ngoại Ô p1
   
Chap 44 - Ngoại Ô p2
   
Chap 45 - Quán Nét Vĩnh Cửu p1
   
Chap 46 - Quán Nét Vĩnh Cửu p2
   
Chap 47 - Quán Nét Vĩnh Cửu p3
   
Chap 48 - Quán net vĩnh cửu p4
   
Chap 49 - Quán net vĩnh cữu [Pt. 5]
   
Chap 50 - Quán net vĩnh cữu [Pt. 6]
   
Chap 51
   
Chap 52
   
Chap 53
   
Chap 54
   
Chap 55
   
Chap 56 Mới
   

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới