Huyết Mực Sơn Hà

Huyết Mực Sơn Hà

Huyết Mực Sơn Hà

Một trái tim bị tàn phá, thiếu niên trừ linh sư Mặc Đồng bất cứ lúc nào cũng có thể bị hóa yêu quái. Vì để tìm kiếm mắt rồng trong truyền thuyết, duy trì sinh mạng của bản thân. Cậu ta trên cuộc hành trình, lại phát hiện mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

Tất cả bàn luận!
U

Uuuuuukut Chap 9

Tu bi không tình yêu .