Hitomi Dj - Sakayume No Niwa

Hitomi Dj - Sakayume No Niwa

Hitomi Dj - Sakayume No Niwa

Ran có một giấc mơ trong đó Byakuroku biến mất trong không khí mỏng và chỉ còn lại xương. Ngay cả khi biết đó là một giấc mơ, anh không thể không lo lắng. Liệu giấc mơ có trở thành hiện thực ...?

Truyện tranh Hitomi Dj - Sakayume No Niwa

Chương mới nhất Chap 1 vào

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới