[HG] Anh Hiểu Lầm Tôi Rồi

[HG] Anh Hiểu Lầm Tôi Rồi

[HG] Anh Hiểu Lầm Tôi Rồi

Tiểu thuyết gia BL mạng nổi tiếng Lâm Y Lỗ bị ba mẹ ép đi phỏng vấn xin việc. Không có bằng cấp hay học vấn cao, anh đã tải nhầm một bản thảo tiểu thuyết chưa được xuất bản lên làm lời giới thiệu, điều này đã thu hút được chủ tịch công ty....

Tất cả bàn luận!