Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế

Tam công chúa tam công chúa! Mấy vị phò mã của người lại đánh nhau rồi! Nữ bá đạo tổng tài xuyên không đến thế giới nữ tôn, vừa tỉnh dậy đã có thêm 7 người chồng?! Không những âm mưu tranh đấu đoạt quyền cướp vị, còn phải ứng phó với các nam sủng trong hậu cung suốt ngày tranh cãi ghen tuông. Những nam nhân này, vì câu dẫn tôi mà dùng hết các loại mỹ nam kế, tôi vậy mà lại không chút động lòng với họ

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế

Chương mới nhất Chap 158 vào
Chap 0 - Giới thiệu
   
Chap 1 - Bọn họ đều là tướng công của người
   
Chap 2 - Bảy nam nhân có thể cùng lên
   
Chap 3 - Đêm nay ai thị tẩm
   
Chap 4 - Đêm đầu tiên
   
Chap 5 - Có người hại tôi!
   
Chap 6
   
Chap 7
   
Chap 8
   
Chap 9
   
Chap 10
   
Chap 11
   
Chap 12
   
Chap 13
   
Chap 14
   
Chap 15
   
Chap 16
   
Chap 17
   
Chap 18
   
Chap 19
   
Chap 20
   
Chap 21
   
Chap 22
   
Chap 23
   
Chap 24
   
Chap 25
   
Chap 25
   
Chap 26
   
Chap 27
   
Chap 28
   
Chap 28.2
   
Chap 29
   
Chap 30
   
Chap 31
   
Chap 32
   
Chap 33
   
Chap 34
   
Chap 35
   
Chap 36
   
Chap 37
   
Chap 38
   
Chap 39
   
Chap 40
   
Chap 41
   
Chap 42
   
Chap 43
   
Chap 44
   
Chap 45
   
Chap 46
   
Chap 47
   
Chap 48
   
Chap 49
   
Chap 50
   
Chap 51
   
Chap 52
   
Chap 53
   
Chap 54
   
Chap 55
   
Chap 56
   
Chap 57
   
Chap 58
   
Chap 59
   
Chap 60
   
Chap 61
   
Chap 62
   
Chap 63
   
Chap 64
   
Chap 65
   
Chap 66
   
Chap 67
   
Chap 68
   
Chap 69
   
Chap 70
   
Chap 71
   
Chap 72
   
Chap 73
   
Chap 74
   
Chap 75
   
Chap 76
   
Chap 77
   
Chap 78
   
Chap 79
   
Chap 80
   
Chap 81
   
Chap 82
   
Chap 83
   
Chap 84
   
Chap 85
   
Chap 86
   
Chap 87
   
Chap 88
   
Chap 89
   
Chap 90
   
Chap 91
   
Chap 92
   
Chap 93
   
Chap 94
   
Chap 95
   
Chap 96
   
Chap 97
   
Chap 98
   
Chap 99
   
Chap 100
   
Chap 101
   
Chap 102
   
Chap 103
   
Chap 104
   
Chap 105
   
Chap 106
   
Chap 107
   
Chap 108
   
Chap 109
   
Chap 110
   
Chap 111
   
Chap 112
   
Chap 113
   
Chap 114
   
Chap 115
   
Chap 116
   
Chap 117
   
Chap 117-561425
   
Chap 118
   
Chap 119
   
Chap 120
   
Chap 121
   
Chap 122
   
Chap 123
   
Chap 124
   
Chap 125
   
Chap 126
   
Chap 127
   
Chap 128
   
Chap 129
   
Chap 130
   
Chap 131
   
Chap 132
   
Chap 133
   
Chap 134
   
Chap 134-564023
   
Chap 135
   
Chap 136
   
Chap 137
   
Chap 138
   
Chap 139
   
Chap 140
   
Chap 141
   
Chap 142
   
Chap 143
   
Chap 144
   
Chap 145
   
Chap 146
   
Chap 147
   
Chap 148
   
Chap 149
   
Chap 150
   
Chap 150.5
   
Chap 151 Mới
   
Chap 152 Mới
   
Chap 153 Mới
   
Chap 154 Mới
   
Chap 155 Mới
   
Chap 156 Mới
   
Chap 157 Mới
   
Chap 158 Mới
   

Tất cả bàn luận!

AngelaRuby2001 Chap 131

Chị nhà ra tay thì khỏi bàn nhé

Alientae222

Sắp có drama để hít :)))

Alientae222

Chết sặc vì cười :)))

Alientae222

Cứ như gái nhà lành ý nhể :v

Ngthuy16 Chap 3

Xuyên không rồi vẫn bị trêu ngươi...

Ngthuy16 Chap 1

Pic cuối 

Ngthuy16

Trung khuyển đc đó

channgocthao Chap 3

ủa chap này coi r mà huhu 

Tekamo

Thật sự cạn lời :)))emo

Thảo luận mới

AngelaRuby2001 Chap 131

Chị nhà ra tay thì khỏi bàn nhé

Alientae222

Sắp có drama để hít :)))

Alientae222

Chết sặc vì cười :)))

Alientae222

Cứ như gái nhà lành ý nhể :v

Ngthuy16 Chap 3

Xuyên không rồi vẫn bị trêu ngươi...

Ngthuy16 Chap 1

Pic cuối 

Ngthuy16

Trung khuyển đc đó

channgocthao Chap 3

ủa chap này coi r mà huhu 

Tekamo

Thật sự cạn lời :)))emo