Joke/Joker

"Chúng ta, những kẻ được chọn, là GenY của thế hệ mới."

Thuận, một học sinh vừa vào lớp 9, kẻ bị ám ảnh bởi hai quãng thời gian kinh khủng trong quá khứ và cô gái bí ẩn luôn ám thị anh về hai quãng thời gian ấy, liệu có liên quan gì đến một [tổ chức học sinh] có tên GenY?

Truyện tranh Joke/Joker

Chương mới nhất Chap 2 vào

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới